Strid om smågriseeksporten

(Effektivt Landbrug) En prisforskel på 80 kroner på danske og tyske smågrise kalder på mere direkte kontakt mellem danske sælgere og tyske købere, mener Danske Svineproducenters direktør. Eksportører mener, han taler mod bedre vidende.

»Den, der ejer æ gris, forlanger æ pris«.

Sådan lyder et gammelt jysk mundheld, der efter Danske Svineproducenters mening ikke afspejler virkeligheden på det aktuelle marked for slagtesvin. Den pressede situation har fået producentforeningen til at rette blikket mod smågrisenoteringen.

I sin seneste medlemsorientering omtaler svineproducenternes direktør, Hans Aarestrup Pedersen, omsætningen af smågrisene i puljeordningen. Han skriver blandt andet: »Puljenoteringen sættes imidlertid af smågriseomsætterne, og de ønsker den så lav som mulig, for at kunne tjene mest muligt på eksporten til Tyskland.«

Påstanden har vakt opsigt, og den skabte i sidste uge debat i svinekredse - blandt andet på et årsmøde i SPF-Selskabet, hvor forfatteren var inviteret til at forsvare sit synspunkt, som blandt andre Peter Skov Madsen, direktør i SPF-selskabet går imod.

- Det er fuldstændigt håbløst at tro, at smågriseomsætterne kan styre prisen i puljemarkedet. SPF-Selskabet sætter altid noteringen, så den bedst muligt afspejler markedet for den kommende uge, men der er en lang række andre omsættere og en benhård konkurrence. Nogle sælgere kontakter flere omsættere, så grisen finder altid derhen, hvor der bliver betalt mest for den, siger Peter Skov Madsen.

Danske Svineproducenter har i mere end halvandet år ugentligt offentliggjort den pris, som en tysk svineproducent betaler for en 30 kg’s gris i et parti på 200 stk. fra en besætning.

Med på mødet havde Hans Aarestrup Pedersen blandt andet udskrifter af fakturaer, hvoraf det fremgår, at tyske landmænd har betalt 380 kroner for grise, der i samme uge kostede 300 kroner i den danske puljeordning.

Det er en prisdifference, som fratrukket vægtsvind, transport og omkostninger efter Hans Aarestrup Pedersens beregninger levner en avance på 35 kroner til mellemhandlerne.

- Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er de danske smågriseomsætter, der har en for høj avance på grise, som eksporteres til Tyskland. Hvis ikke, så må der være nogle tyske mellemhandlere, som tjener for meget, forklarede Hans Aarestrup Pedersen efter mødet.

Når Danske Svineproducenters direktør vælger at sætte fokus på prisforskellen netop nu, er det fordi det danske puljemarked er tømt for grise, hvilket SPF-Selskabet også har oplevet.

- Der mangler grise til salg, og det har der gjort i de seneste uger. Det er usikkert at basere sin produktion på køb af grise fra puljemarkedet. Vi anbefaler, at producenterne går ind i griseringe også til det tyske marked, forklarer Peter Skov Madsen, der oplyser, at cirka halvdelen af selskabets transport af smågrise til Tyskland sker for griseringe.

Netop en mere direkte kontakt mellem danske sælgere og tyske købere ser Hans Aarestrup Pedersen som den bedste løsning i en situation, hvor der uundgåeligt vil ske en eksport til Tyskland som følge af den store prisforskel.

- Det er godt, at SPF-Selskabet arbejder for dansk-tyske griseringe, sagde han over mobiltelefonen fra banegården i Hamborg, hvor han var midt i et togskifte på vej til et møde med tyske og hollandske organisationsfolk:

- En af de ting, jeg vil tage op med dem, er, hvordan vi kan skabe mere direkte kontakt mellem tyske og danske svineproducenter, så markedet kan blive noget mere gennemskueligt, sagde Hans Aarestrup Pedersen.

Hos en af smågriseeksportørerne aktieselskabet DTL i Padborg, har direktør Peder J. Jensen et bud på, hvor årsagen til uenigheden om tallene skal findes.

- Danske Svineproducenter henter sine priser hos et tysk bureau, som hedder ZMP, men tager ikke højde for, at det tyske system med tillæg for store partier er helt uigennemskueligt.

Peder J. Jensen bidrager gerne, hvad han kan for at skabe gennemskuelighed.

- Jeg har inviteret Hans Aarestrup Pedersen til at komme på besøg, i hvilken uge det skal være. Han kan få lov til at se alle de papirer, han har lyst til. Jeg kender Hans som en meget seriøs fyr, som altid giver sig tid til at undersøge tingene grundigt. Men denne gang har han skudt sig selv i foden, og jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor, sagde Peder J. Jensen - ligeledes over en mobiltelefon - fra førerhuset i sin lastbil.

Læs også