Med naturen som nabo

(LANDBRUG SYD) Når der skal gødskes uden om lyngen.

Det opdyrkede areal består af 14 marker med masser af kiler og kroge. Mindste mark er 0,3 ha og den største beskedne 4,5 ha. Faktisk er tidligere ejere af gården blevet opkaldt »Krogager« efter markernes størrelse og beliggenhed.

Med hensyn til plantebeskyttelse har Keld Jacobsen således hele tiden været opmærksom på, at yderomgange er en meget stor del af det dyrkede areal.

Keld Jacobsen betegner jordtypen som skarp sand, og gårdens marker har ikke fået husdyrgødning de seneste 6-7 år.

- Afgrøderne starter så at sige på 0 hvert år - der er ingen gammel strøm i jorden, siger Keld Jacobsen, der har ejet ejendommen siden 1999.

Keld Jacobsen er deltids-landmand, så der skal ikke bruges for meget tid på landbruget. Avlen som foruden malt- og foderbyg består af brødrug og havre sælges til møllen.

- Vort mål med planteavlen er at få nogle planter, der kan bære et godt udbytte hjem, siger Keld Jacobsen og tilføjer, at jagtudlejning er blandt de vigtigste »afgrøder«.

Keld Jacobsen var noget skeptisk, men det blev aftalt, at en del af rugen blev gødsket med DanGødning NPKS 15-2-6-2, og resten blev gødsket, som Keld Jacobsen plejede, nemlig med fast NPK- gødning 21-3-10.

- Forskellen var til at få øje på. For det første kunne jeg jo se, at der ikke længere kom kunstgødning ud på lyngen udenfor det opdyrkede areal, p.g.a. den præcise udbringning - det kunne ikke undgås tidligere, selvom jeg var påpasselig og brugte kantspredeudstyr, siger Keld Jacobsen og fortsætter:

- For det andet kunne jeg jo se, at selvom der blev gødsket af én gang med den flydende gødning, så virker den åbenbart over en længere periode. Jeg kunne også konstatere, at risikoen for, at gødningen ikke blev optaget i jorden, var blevet mindre. Det er af betydning, fordi vinden her på egnen simpelthen kan feje den faste gødning af marken om foråret, længe efter den er udbragt - det tror jeg ikke kan ske med DanGødning.

Siden er der blevet brugt DanGødning på alle marker. Keld Jacobsen mener, at det er en konkurrencedygtig, spændende gødningstype, hvormed man kan optimere sin gødningsudbringning og dermed sit udbytte med en lille investering.

Møllen har stillet en lagertank til rådighed for Keld Jacobsen i gødningssæsonen, så det er let at fylde sprøjten.

- Håndteringen af gødningen er et vigtigt punkt, siger Keld Jacobsen og pointerer samtidig, at det skal være let at opbevare, udbringe og håndtere.

Læs også