Flot frøhøst på Fyn og Langeland

(LANDBRUG FYN) I 2003 lå udbytterne hos DLF Trifoliums avlere langt over gennemsnittet i de fleste frøarter.

Generelt kan frøavlerne på Fyn og Langeland glæde sig over en flot frøhøst i det forgangne år. Som det fremgår af oversigten har udbytterne været høje i frøet hos avlerne til den store frøkoncern DLF Trifolium. I de store arter - rødsvingel og alm. rajgræs lå udbyttet således henholdsvis 11% og 8% over et normaludbytte.

I rødsvingel tilskriver DLF Trifoliums fynske avlschef, Erling Christoffersen, en del af det gode udbytte, at der generelt blev vækstreguleret med Moddus. Forsøg har vist et merudbytte på ca. 150 kg/ha.

- I almindelig rajgræs er det især de sildige sorter, der har givet godt, mens de tidlige ligger på eller under gennemsnittet. I de tidlige rajgræsser og i rødsvingel var der på blomstringstidspunktet i juni for store nedbørsmængder til optimal blomstring. I rødsvingel blev dette til en vis grad afhjulpet ved vækstregulering med Moddus, således at afgrøden forblev stående, fortalte avlschefen, da han på sidste uges avlermøder i Humble og Nyborg så tilbage på frøhøsten 2003.

De to højdespringere blandt frøarterne i det fynske område blev strandsvingel og hundegræs. I hundegræs blev udbyttet 53% over et normaludbytte, og i strandsvingel nåede man helt op på 58% over normaludbyttet.

- I begge arter er vækstregulering en medvirkende årsag til de høje udbytter, idet forsøgene har givet merudbytter i strandsvingel på 250 til 300 kg/ha, og i hundegræs på 200 kg/ha, kunne Erling Christoffersen berette.

- Stort set alle hundegræsmarker er blevet vækstreguleret. Dette var ikke tilfældet i strandsvingel i den forgangne sæson, men det bliver det utvivlsomt i 2004.

Han kunne også glæde sig over, at økonomien i frøgræs er god. Ud fra de foreløbige afregningspriser, der er anvendt til à conto afregningen i december, fremgår det, at frøet på Fyn og Langeland ligger på bruttoudbytter i størrelsesordenen 10.000-11.000 kr. pr. ha i arterne almindelig rajgræs, rødsvingel, hundegræs og engrapgræs. I strandsvingel vil bruttoudbyttet blive på over 13.000 kr./ha på Fyn og godt 14.000 kr. pr ha på Langeland.

Hvidkløver 400 500 480 479

Alm. rajgræs 1290 1350 1200 1201

Hybridrajgræs 1200 1180 1243

Ital. rajgræs 1550 1280 1331

Rødsvingel 1200 1350 1150 1115

Stivbl. svingel 1325 1080 921

Engsvingel 650 820 800

Strandsvingel 1500 1750 1550 983

Timothe 475 625 536

Hundegræs 1375 1375 1160 901

Engrapgræs 925 900 820 900

Læs også