Fodrer med hænderne i lommen

(LANDBRUG SYD) Flemming Mikkelsen valgte at investere i automatisk fodersystem, der kører gennem stalden seks gange i døgnet og letter arbejdet.

Gårdejer Flemming Mikkelsen fodrer ikke sine køer – det har han teknik til. Seks gange i døgnet er der foder til køer og kvier, men det er et job, der bogstaveligt talt kører helt automatisk.

Da han ville bygge ny stald, var holdningen klar – det skulle være så automatisk som muligt. Han skulle ikke gå rundt og fodre dyrene – han ville passe dem bedst muligt og lade mest muligt køre automatisk. Resultatet blev en ny 2 x 12 malkestald med 120 sengebåse, udvendigt foderbord og automatisk fuldfodring.

Han har investeret i en såkaldt »hængebane fodervogn« fra Skiold Mullerup, der selv kører rundt og lægger maden til dyrene. Flemming Mikkelsen har valgt at lade denne Mix-Feeder servere seks gange i døgnet, men den kan indstilles efter ønske.

- Jeg var ikke skeptisk over at investere i denne teknik, påpeger Flemming Mikkelsen overfor Landbrug Syd i forbindelse med et åbent stald arrangement i sidste uge.

Stalden har været i brug i næsten et år, og Flemming Mikkelsen har kun roser til systemet. Det kører godt, og han sparer en masse tid. Hans eneste opgave er at sørge for, at der er foder de steder, hvor vognen tanker op. Mix-Feeder’en kører selv hen og får tingene i vognen, hvorefter det hele bliver blandet – derefter er den klar til at køre rundt på jernskinnen monteret 2-3 meter over jorden.

Som et andet tog kører den rundt, og ud over at sørge for at læsse mad af, skraber den også resterne fra den forrige aflæsning ind. Det betyder, at Flemming Mikkelsen på den måde slipper for at skulle feje.

- Den fuldautomatiske fodring giver en stor arbejdslettelse, og det kan jeg godt anbefale andre, påpeger Flemming Mikkelsen.

Han glæder sig over, at skiftet gik helt uden problemer. Han har selv været med til at sætte stregerne til den nye stald, og han har forsøgt at se ud i fremtiden. Byggeriet er opført, så det er nemt at udvide, og der er også lavet de nødvendige ting, så der på et tidspunkt kan investeres i malkerobotter.

Flemming Mikkelsen fortæller, at han og hustruen tager sig af dyrene, mens det er en maskinstation, der tager sig af arbejdet på de 95 hektar, der drives ved ejendommen på Tingvej 29 i Branderup ved Toftlund.

- Jeg vil hellere passe køerne godt, og konkurrencen mellem maskinstationerne her i området er stor, og det kan selvfølgelig mærkes på prisen, lyder det fra Flemming Mikkelsen, der ikke mindst måtte svare på spørgsmål om den automatiske fodring ved åben stald arrangementet.

Læs også