Også svineproducenter skal overholde loven

(LANDBRUG FYN) Landbrugets image får et knæk hver gang, der kommer en historie frem, siger LandboFyns formand på baggrund af en vestfynsk svineproducents produktionsoverskridelse.

Det vakte stor opsigt, da det onsdag kom frem i aviser, radio og fjernsyn, at en af Danmarks største svineproducenter, Eskelund A/S, der ejes af Erling og Peter Lerche-Simonsen og har produktion på flere landbrugsejendomme i både Ejby og Aarup kommuner, i løbet af det sidste år har produceret 25.000 flere slagtesvin, end virksomheden har tilladelse til.

Ifølge det oplyste har Eskelund A/S tilladelse til 2.500 dyreenheder, svarende til en årlig produktion af 90.000 slagtesvin. Efter en gennemgang af forholdene har Miljøcenter Fyn/Trekantområdet opgjort, at tilladelsen er overskredet med op mod 700 dyreenheder, svarende til cirka 25.000 slagtesvin - eller med mere end 25 procent af den tilladte produktion.

Angiveligt er der på en af ejendommene i Aarup Kommune slet ikke søgt tilladelse til produktion af slagtesvin. På baggrund af hele sagen har Miljøcenter Fyn/Trekantområdet anbefalet, at der indgives politianmeldelse mod Eskelund A/S. Det vil politikerne i Ejby og Aarup kommuner formentlig tage stilling til i begyndelsen af indeværende uge.

- Det er kedeligt, når nogle enkelte landmænd overtræder reglerne, for det bevirker, at vi alle sammen får en tur i »vridemaskinen«, understreger Torben Bang. Jeg mener dog, at man skulle have ventet med at dømme, indtil man ved, om det er rigtigt, at der er sket så stor en overskridelse - og om det er gjort bevidst. Normalt er Eskelund A/S et meget veldrevet landbrug, som har orden i tingene.

- I øvrigt har alle oplysningerne jo været i gødningsregnskaberne, så de har ikke villet gemme noget for miljøcentret.

- I dette tilfælde er overskridelsen jo netop blevet kendt i form af, at man har kørt nogle regnskaber sammen.

- Det bedste var, hvis man regulerede produktionen ud fra den udledning, man har af kg kvælstof. Derved kunne de dygtige og effektive lave nogle flere grise. Så kunne man udnytte produktivitetsstigningen samtidig med, at man skåner miljøet.

- Politisk set søger vi at påvirke udviklingen gennem Dansk Landbrug. Det er der igennem, man skal have lavet om, så gødningsregnskabet bliver mere overskueligt.

- Der er i denne sag ikke tale om øget udledning - som følge af højere effektivitet og bedre foderudnyttelse. I den retning har Erling Lerche-Simonsen overholdt alt, hvad han skulle. Med hensyn til overskridelsen af den tilladte produktion ved vi ikke, om den er bevidst, eller om den måske bunder i misforståelser mellem kommunen og Lerche-Simonsen. Men naturligvis skal vi alle overholde loven, understreger Torben Bang.

Læs også