Rigtige bønder får dødsstødet

- Fødevareministerens forslag til ny landbrugslov ødelægger dansk landbrug, mener de frie bønder.

-Fødevareminister Mariann Fischer Boels forslag til en ny landbrugslov er desværre ikke et forsøg på at genrejse Danmark som et land med en valutaskabende udbud af kvalitetsfødevare. Tværtimod er ministerens forslag dødsstødet for de sidste rigtige bønder i Danmark, mener foreningen Frie bønder - Levende land.

- Forslaget lægger op til en tankeløs fortsættelse af den ødelæggende politik, der gennem de sidste 40 år er ført både af landboorganisationerne, af politikerne og af långiverne. De råd der er blevet givet bønderne siden da, har entydigt ført mod en faldende indtjening. Det evige omkvæd til de dårlige råd har været: »Bliv større, voks, voks, voks.«

Det siger formanden for landsorganistionen Frie bønder - Levende land. Egon Kjær Sørensen, Dørup ved Skanderborg. Han er en af de bønder, der med sin egen landbrugsbedrift har bevist, at man både kan leve og overleve på et mellemstort landbrug. Også uden at blive et offer for vækststrategien. Eller måske, netop fordi han ikke er blevet offer for den.

- Resultatet af vækststrategien er blevet forarmede landmænd med en enorm gæld, som kun långiverne har glæde af, siger Egon Kjær Sørensen. Man behøver ikke at være professor for at se, at politikken har slået fejl. Eller profet for at se, at det nye lovforslag vil forsætte ad ødelæggelsens vej.

- Tag blot aviserne og læs, at landbrugets indtjening rasler ned, selv om der burde have været gyldne tider. Samtidig har naturen lidt ubodelig skade og dyrene er presset ud over det etisk forsvarlige.

Når landets fødevareminister kalder sit forslag til landbrugslov for grøn, er det i allerhøjeste grad et vælgerbedrag. De grønne tiltag, der er i loven, er ikke nær tilstrækkelige til at modvirke den forstærkede ødelæggelse af naturen, der bliver en følge af industriproduktionens blåstempling.

- Hvorfor fortsætte industrialiseringen af landbruget, når det ikke på hverken kort eller langt sigt er konkurrencedygtigt, men må flytte udenlands?

- Hvorfor ikke i stedet sikre, at de små og mellemstore bedrifter gives muligheder for at fortsætte. De har vist, at de kan producere højkvalitetsprodukter til hjemmemarkedet og andre højprisområder?, spørger Egon Kjær Sørensen.

- I Frie bønder - Levende land er vi enige i, at en ny landbrugslov er påkrævet. Men det skal være en lov, der spreder ejendomsretten og ikke samler den, slutter formanden for de frie bønder.

Læs også