486 nye våde hektarer

(LANDBRUG FYN) De fynske landbrugsorganisationer har vist stor interesse for at genskabe vådområder.

I løbet af de sidste fem år er det lykkedes at genskabe ti nye vådområder på Fyn.

Samlet set fylder de nye vådområder 486 ha. Alene i 2003 er der gennemført seks projekter, hvor der er blevet genskabt 349 ha vådområde. Selv med gennemførelsen af disse projekter er der et stykke vej op til målet i Vandmiljøplan II på 1.600 ha.

- I forhold til udviklingen på landsplan er det dog glædeligt at konstatere, at cirka en trediedel af alle de genskabte vådområder i Danmark for perioden 1999-2003 ligger på Fyn, siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber (V).

Fyns Amt har i alt søgt staten om midler svarende til ca. 16 procent af ansøgningerne på landsplan.

- Jeg er glad for den store opbakning fra jordbruget på Fyn til løsning af denne opgave, som er en del af Vandmiljøplan II. Vi er på rette vej, så nu mangler vi bare, at vådområder også bliver et vigtigt værktøj i Vandmiljøplan III. Jeg håber, at det gode samarbejde må fortsætte og føre til endnu flere vådområder på Fyn og Øerne, siger Poul Weber.

Til de ti gennemførte vådområdeprojekter har Fyns Amt fået ca. 14,5 millioner kr. fra staten. Staten har desuden bevilget ca. 10,8 millioner kr. til igangværende projekter, der omfatter 431 ha vådområde.

Fyns Amt forventer, at der er betydelige natur- og miljøgevinster i de nyetablerede vådområder. Modelberegninger viser, at de nyetablerede vådområder kan optage ca. 130 tons kvælstof om året. De kommende vådområder ventes at kunne optage yderligere ca. 190 tons kvælstof om året. Det samlede mål for Fyn er ca. 360 tons kvælstof pr. år.

Læs også