Forbruget af handelsgødning falder fortsat

Den seneste opgørelse af handelsgødning fra Plantedirektoratet omfatter perioden fra 1.8.2002 til 31.7.2003.

Statistikken bygger på indberetninger fra grovvarevirksomheder om salg af gødning direkte til brugerne. Hovedparten af gødningsbrugerne er landmænd, men der er også skovejere, kommuner og private blandt aftagerne.

Af statistikken fremgår det også, at kvælstofforbruget i handelsgødning er faldet med 4,5 procent, fosforforbruget med 4,7 procent og kaliumforbruget med 2,5 procent i forhold til sidste år. Af de 932.000 ton handelsgødning udgør kvælstof 201.000 ton, fosfor 14.000 ton og kalium 62.000 ton.

Statistikken omfatter kun næringsstoffer fra handelsgødning, og kan derfor ikke fortælle om det samlede danske næringsstofforbrug, hvor der også indgår tilførsler fra husdyrgødning, kompost og slamprodukter.

Læs også