Aktive landbokvinder - der vil noget mere

(LANDBRUG SYD) På det første af to møder for landbokvinder i Sønderjysk Landboforening var der samlet ca. 70 tilhørere til en aften om familejura, sociale forhold, gruppelivs- og sundhedsforsikringer.

Direktør Per Grønbæk indledte med at orientere om, at mødet fra Sønderjysk Landbofoenings side ses som startskuddet til, at landboforeningen bliver mere rummelig og udvider sine aktiviteter til også at omfatte tilbud til landbokvinder.

Herunder fremlagdes forskellige forslag til aktiviteter, og om at Sønderjysk Landboforening har planer om nedsætte en inspirationsgruppe af landbokvinder, som skal være med til at udforme landboforeningens fremtidige initiativer på området.

Således var halvdelen af de fremmødte kvinder interesserede i at indgå i en initiativgruppe, der skal inspirere til de fremtidige aktiviteter. Desuden var der ligeledes stor interesse for at deltage i en netværksgruppe og deltage i et kususforløb, hvor der f.eks tages fat på rollen som kulturbærer i lokalsamfundet, sparringspartnerrollen for den aktive erhvervslandmand, økonomiforståelse og meget andet, og Sønderjysk Landboforening lovede at tage initiativ til yderligere initiativer på området.

Gitte Due kommer fra Dansk landbrugsrådgivnings Landscenters familiejuridiske afdeling og er med i den specialistgruppe, der virker som juridisk back up for de lokale økonomirådgivere i Sønderjysk Landboforening, der varetager den familijuridiske rådgivning .

- Kvinderne er »dynamoen« og de reelle kulturbærere på landet. »Mændene - de arbejder der bare«, sagde socialkonsulent Solvej Høj, der kom ind på de mere bløde aspekter ved samlivet på et landbrug.

Hun gjorde det meget klart, at erfaringerne viser, at hvis man ikke passer på, så kan arbejdet på ønskegården let blive for tungt, og så kan gården komme til at virke som en »møllesten« om halsen.

Og endelig mener hun, at alle landbokvinder og -mænd burde have et lille »discount-kursus« i, hvordan man får hjælp, når der er behov. For der er hjælp at få, når der opstår sygdom.

Socialkonsulenten hjælper på vej, så sortsynet ikke får lov at brede sig. Kontakt din landbofoforening - så skaber den forbindelse til socialkonsulenten.

Alt i alt en aften, hvor landbokvinderne fik noget med hjem til mændene derhjemme. Og der bliver sikkert vendt en del familijuridiske og forsikringsmæssige spørgsmål hjemme ved køkkenbordene i den kommende tid.

Læs også