Hæder til forstander Gitte Grønbæk

Forstanderen for Bygholm Landbrugsskole i Horsens får legat for sit bidrag til at sikre unge landmænds evner og viden til at udøve god driftsledelse i fremtiden.

Gitte Grønbæk, forstander for Bygholm Landbrugsskole i Horsens, har den 25. november modtaget Nykredits Jubilæumslegat 2003. Legatet blev overrakt af gårdejer Hans Bang-Hansen, der er næstformand i Nykredits bestyrelse, samt koncerndirektør Per Ladegaard, Nykredit.

Nykredits Jubilæumslegat på 40.000 kroner bliver uddelt en gang om året, og i år uddeles legatet ud fra temaet »Udøvelse af god driftsledelse blandt yngre landmænd«.

Gitte Grønbæk får Nykredits Jubilæumslegat for sin indsats med at udvikle landbrugsuddannelserne på Bygholm Landbrugsskole med afgørende vægt på at sikre unge landmænds evner og viden til at udøve god driftsledelse i fremtiden. De studerende bliver blandt andet undervist i strategisk planlægning og personalebevidsthed samtidig med, at man arbejder med at skabe og fastholde et godt forhold til det omgivende samfund. De samme værdier og den gode driftsledelse viser sig også i driften af skolens landbrug og i familiens eget landbrug.

Årets legatmodtager blev i 2001 forstander for Bygholm Landbrugsskole, der er en af landets største. Hun er en karismatisk og meget energisk leder, der lige fra starten har sat fokus på at øge rekrutteringen af unge til landbruget. Samtidig arbejder hun målrettet på at udvikle landbrugsuddannelserne, der på Bygholm Landbrugsskole spænder vidt fra landbrugets grunduddannelse over driftsledermodulerne til agrarøkonomuddannelsen.

Gitte Grønbæk er 43 år, uddannet agronom og HD i organisation. Hun har en lang erfaring inden for landbrugsskolerne, idet hun fra 1989-2001 var landbrugslærer på Bygholm-, Ladelund- og Dalum Landbrugsskole.

Udover Bygholm Landbrugsskoles drift på 200 hektar, der omfatter både mælke- og svineproduktion, driver Gitte Grønbæk også landbrug derhjemme. Sammen med ægtefællen, direktør Per Grønbæk, ejer hun den 110 hektar store ejendom, Sandholm, vest for Kolding.

Læs også