Hektarstøtten reduceret

Støttesatserne for 2003 er herefter:

Korn

2.377,54 kr. pr. ha

Oliefrø

2.377,54 kr. pr. ha

Bælgsæd

2.736,06 kr. pr. ha

Hør og hamp

2.377,54 kr. pr. ha

Udtagning

2.377,54 kr. pr. ha

Fødevaredirektoratet meddeler, at udbetalingen af hektarstøtte som led i Finanslovsaftalen for 2003 blev udskudt med ca. en uge. Erhvervet blev i denne forbindelse kompenseret for det heraf opståede rentetab ved en tilførsel til Promilleafgiftsfonden for landbrug på 6 mio. kr., jf. § 24.24.51 i Finansloven for 2003.

Hektarstøtten vil derfor i 2003 tidligst være til disposition på modtagerens konto tirsdag den 25. november 2003.

Læs også