Andelskonference med fokus på fremtiden

(Effektivt Landbrug) Hvordan overlever andelsbevægelsen, og hvem skal afsætte landmandens produkter i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, man vil kunne få et kvalificeret bud på, når der afholdes andelskonference i Brønderslev den 6. november.

I årtier har danske landmænd overladt det til deres egen andelsselskaber at afsætter størstedelen af den danske landbrugsproduktion. Men hvem skal egentlig sælge landmandens produkter i fremtiden – skal det fortsat være andelsselskaberne, der trækker læsset?

Det er et af hovedspørgsmålene, når der torsdag den 6. november afholdes andelskonference på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev fra klokken 9.45.

- Den vigtigste udfordring for dansk landbrug er at hente merværdi på markedet, da en større og større del af landmandens indtjening kommer fra markedet – og ikke fra EU’s kasse. Indtil nu har der været bred enighed om, at andelsbevægelsen har været af afgørende betydning for dansk landbrugs indtjening og konkurrenceevne, men alligevel giver mange landmænd nu udtryk for skepsis overfor andelsselskabernes dispositioner og resultater.

- Det er baggrunden for at LandboNord sætter fokus på en fortsat udvikling af andelsselskabernes virke og fremtid ved andelskonferencen den 6. november under overskriften »Hvem sælger dine produkter i fremtiden – og hvordan overlever andelsbevægelsen i det fremtidige EU?«, lyder det fra arrangørerne.

Jens Andreasen, svineproducent fra Brønderslev, udtrykker ifølge arrangørerne udfordringerne således:

- Andelsselskabernes udvikling er en kæmpeopgave, der kræver en seriøs og målrettet indsats. Vores virksomheder skal vokse ud over Danmarks grænser, og det gør det svært at værne om demokratiet i selskaberne, som skal rumme forskellige lande og kulturer.

- Emnerne skal derfor have god plads på dagsordenen de rette steder. For uden en planlagt medlemsindsats går det ikke. Det er vigtigt, at vi ikke kommer på baghjul, men samtidig er det også vigtigt, at vi ikke kommer så meget på forhjul i selskaberne, at der kun bliver kritik fra andelshaverne. Men andelsselskaberne er vores forudsætning for fremtiden som danske landmænd.

I konferencen medvirker en række kapaciteter som indledere. Blandt disse direktøren i EU-Kommissions Generaldirektorat for Landbrug, Lars Hoelgaard, som vil belyse emnet ud fra en EU-vinkel.

Også direktøren i det hollandske mejeriselskab Campina, Wim Krol, fortæller om, hvordan udfordringerne tackles i den hollandske andelssektor. Dette indlæg oversættes og kommenteres af en herboende hollandsk landmand, Erik Kruisselbring, Dybvad.

Konferencens paneldebat ledes af direktør Jørgen Ougaard, LOK, og i panelet indgår konsulent Karl Christian Møller, Landbrugets EU- kontor, Bruxelles, Valdemar Møller, formand for Tican, Kaj Ole Pedersen, formand for Mejeriforeningen, og Niels Skadhauge, formand for DLG.

Læs også