Bedre økonomi i økologisk mælk end i økologisk planteavl

Indtjeningen for økologiske planteavlere faldt i 2002 med 18.000 kr. pr. bedrift, så driftsresultatet i gennemsnit blev -40.000 kr. De økologiske mælkeproducenter fik derimod en fremgang i indtjeningen på 45.000 kr. pr. bedrift, så driftsresultatet blev 186.000 kr.

Indtjeningen skal dække aflønning til brugerfamilien for egen arbejdsindsats samt forrentning af den indskudte kapital.

Indtjeningens størrelse afhænger blandt andet af bedriftens størrelse. Således var driftsresultatet for de største bedrifter, der beskæftiger mindst tre årsværk, 303.000 kr., mens det for deltidsbedrifterne, der beskæftiger mindre end et årsværk, var –61.000 kr. Da økologiske planteavlere hovedsagelig er deltidsbedrifter, og økologiske mælkeproducenter primært er heltidsbedrifter, ligger en del af forklaringen på forskellen i indtjening her.

I 2002 fortsatte den kraftige vækst i antallet af økologiske plantebedrifter, mens der blev færre mælkeproducenter (599 i 2002 versus 659 i 2001). Foreløbige tal tyder på, at væksten for plantebedrifterne fortsætter, men bliver mindre kraftig. Også nedgangen i antallet af økologiske mælkeproducenter ser ud til at fortsætte.

Læs også