Roehøst på Falster

(LANDBRUG FYN) Stor roehøstdemonstration med internationalt tilsnit på godset Corselitze på onsdag.

Alt hvad hjertet kan begære af maskiner og redskaber til sukkerroedyrkning vises frem for gæsterne, når Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, Alstedgaard, onsdag klokken 10.00 indbyder til den store skandinaviske roehøstdemonstration.

- Der ventes 3.000 gæster fra ind og udland, hvilket betyder at halvdelen af de danske sukkerroedyrkere formentlig vil befinde sig på demonstrationsarealet ved Corselitze Gods på onsdag, mener forsøgschef Jens Nyholm Thomsen, Alstedgaard.

Udover at se såvel bugserede roeoptagere som de selvkørende kæmper af slagsen præsenteret, venter der gæsterne en række informative udstillinger i avlsgårdens bygninger og på et markareal overfor det 22 hektar store demonstrationsareal, hvor roemaskinerne kommer til at køre.

Der vises også et stort antal transportvogne under demonstrationen ligesom den nyeste teknologi inden for renselæssemaskiner vil kunne ses i funktion.

Et særligt tema på demonstrationen bliver jordpakning. Den svenske ekspert på området, Andreas Trautner, vil viser et nyt system til måling af trykintensiteter. Et system, der skal anvendes i et nyt forskningsprojekt om jordpakningens mysterier hos Danmarks JordbrugsForskning i Foulum.

Gæsterne, der har gratis adgang til den store roehøstdag på Falster, får også mulighed for at studere en række relevante maskiner og udstyr til roedyrkning, såsom sprøjter, radrensere, såmaskiner og dæk. Desuden vil leverandører af frø, gødning og planteværn være klar til at modtage besøg ved deres stande i avlsgården.

Læs også