Lange dyretransporter kan godt forsvares

Kritikken har haglet ned over eksempler på uforsvarlige dyretransporter, der har vist rent dyrplageri. Det har også vakt både bekymring og vrede hos Birthe Skade-Nielsen ved Rødding, der samtidig er et eksempel på, at man sagtens kan transportere heste over lange afstande på en fuldt forsvarlig måde.

Forfærdelige billeder af heste, kvæg og får på flere dages lange lastbiltransporter fra Danmark til blandt andet Sydeuropa, hvor de hverken fik vådt eller tørt.

Mange husker sikkert billederne, der har kørt hen over de danske tv-skærme og været bragt i mange aviser. Billederne har også fæstnet sig hos Birthe Skade-Nielsen ved Rødding, der foruden sine egne heste af den østrigske race »Tyroler Haflinger«, med sine stalde på gården »Brunsbjerg Hestegård«, samtidig fungerer som en mellemstation for de heste, der transporteres fra Østrig til Danmark og de øvrige nordiske lande.

- Jeg bliver både vred og utrolig ked af det, når man ser og hører om den slags, forklarer Birthe Skade-Nielsen, der har en livslang erfaring og interesse for heste.

Samtidig er hendes pointe også, at det ikke er tranporttiden, der er afgørende, men derimod, hvordan dyrene behandles under selve transporten.

14 skulle videre til andre nordiske lande, mens de syv sidste alle skulle videre til deres fremtidige ejere i Sønderjylland.

- Det er i orden med så lang en transporttid, for dyrene er blevet transporteret fuldt forsvarligt, forklarer Birthe Skade-Nielsen, der påpeger de ret store forskelle, der f.eks. ofte er på transporter af raceheste og så heste, der skal der »bare« skal køres til slagtning.

Det handler blandt andet om, at transportbilerne med Haflinger-heste har to førere med, hvor den ene kører, mens den anden sørger for forplejning og opsyn med hestene. Bilerne er indrettet med god plads til det enkelte dyr. Desuden får hestene flere pauser undervejs, hvor der bliver budt på foder, vand og hø.

Ved traditionelle dyretransporter er der oftest kun én chauffør, og det er op til ham at afgøre, hvorvidt dyrene skal have pauser og forplejning. Samtidig er der set eksempler på transporter, hvor dyrene er stuvet alt for tæt i bilerne, og mange ganske enkelt trampes eller mases ihjel.

Samtidig så hun gerne, at de få brådne kar i branchen blev fjernet, da de skader alle, der beskæftiger sig med transport af levende dyr.

Og noget tyder på, at det budskab er nået videre til politikerne på Christiansborg, hvor der blot for få dage siden fra ministerielt plan, i flere medier, er blevet luftet tanker om at skærpe straffene overfor vognmænd, der blæser på regler og dyreetik, ved i højere grad at gøre dem ansvarlige efter dyreværnsloven, der gør det muligt at straffe hårdere, end i de hidtidige sager, der oftest er endt med forholdsvis små bøder.

Læs også