Afdragsfrie lån til værdisikre investeringer

(Effektivt Landbrug) I landbruget har man også tidligere kunnet optage afdragsfrie lån eller pauselån, som de benævnes af Nykredit. Nemlig i form af såkaldt stående lån.

De nye pauselån, realkreditinstitutionerne nu tilbyder, har landmænd også kunnet gøre brug af tidligere i form af de såkaldte stående lån.

Alligevel mener konsulent Bo Degnbol Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for Driftsøkonomi, Økonomi og Jura, at den øgede opmærksomhed på muligheden for at optage lån, der i en periode er afdragsfrie, vil føre til, at det bliver en mere almindelig låntype i landbruget.

- I virkeligheden har landmændene meget mere brug for den type lån end parcelhusejerne. Men i og med at kampagnerne nu også rettes mod de almindelige boligejere, kommer de måske til at fremstå som murbrækkere for øget brug af disse låntyper i landbruget. Det skal dog nævnes, at især Realkredit Danmark også tidligere har været offensive overfor landbruget med tilbud om stående lån.

- Hvis man ser rationelt på det, kan man jo ligeså godt erkende, at landmænd på produktionslandbrug, der i dag har en værdi på ti millioner og derover generelt ikke bliver gældfri, inden de skal på pension, siger Bo Degnbol Nielsen.

- Og i den virkelighed består strategien jo i at betale nogle afdrag i de gode tider og lave tillægsbelåning i de mindre gode tider.

- De afdragsfrie lån kommer jo til at virke lidt på samme måde som det, vi kalder en konverteringsstrategi, som mange har praktiseret gennem en del år. Her skubber man jo også restgælden foran sig.

- Vi kan jo regne med, at kreditgiverne også med de nye afdragsfrie lån skaffe sig pantsikkerhed. Og her vil man sikkert undgå at koble afdragsfriheden på ting, der nedslides, men i stedet holde sig til finansiering af især jordværdierne på ejendommen, vurderer Bo Degnbol Nielsen.

Det er aldrig helt risikofrit at låne penge. Den eneste rigtige forsikring er naturligvis konsekvent at bruge lidt færre penge, end man tjener, lyder det underfundigt fra Bo Degnbol Nielsen, som tilføjer:

- Jeg er generelt positiv overfor de nye lån, som kan give nogle landmænd mere luft i økonomien. Blot må man jo altid holde sig for øje at anvende pengene til investeringer i ting, der er rentable.

Bo Degnbol Nielsen forventer, at kreditgiverne vil være indstillet på at yde nyetablerede landmænd afdragsfrie lån.

- Det er mit indtryk, at kreditforeningerne er indstillet på, at de unge og nyetablerede skal have en chance. Det kan de blandt andet få ved at man skaffer dem en afdragsfri periode på tre, fem eller 10 år og de får lejlighed til at vise, hvad de magter.

- Et eksempel kan også være den ældre landmand med et produktionsanlæg, der skal fungere nogle år endnu, men som han ikke ønsker at gøre de store investeringer i. Hvis han kan overskue situationen med genvundne afskrivninger og stadig have et godt provenu som udgangspunkt for sig og sin familie, når gården på et tidspunkt skal afhændes, kan han med lånene skaffe sig en besparelse i den resterende del af produktionsanlæggets nedslidningsperiode.

Også formanden for Landsudvalget for Driftsøkonomi, Gert Karkov, hilser de afdragsfrie lån velkomne og ser det som noget positivt, at der nu er kommet øget fokus på lånene.

- Det er positivt med en øget mangfoldighed på det finansielle marked. Og da der samtidig er rig mulighed for at få den nødvendige driftsøkonomiske rådgivning, ser jeg det ikke umiddelbart som et problem, at lånene nu markedsføres ret betydeligt, siger han.

- Realkreditinstitutterne er i en benhård konkurrence, og det skal vi glæde os over. Selvfølgelig skal det ikke lokke os til at bruge penge, vi ikke har tjent. Men for mig at se handler det i høj grad om, at man som landmand – nyetableret såvel som etableret - får lavet en grundig analyse af sit finansieringsbehov, hvor man tager udgangspunkt i sine driftsøkonomiske tal. Herefter kan man individuelt vurdere de muligheder, markedet byder, pointerer Gert Karkov.

Læs også