Praktisk kostald

Både dyr og mennesker er glade for den nye kostald på Hesle Damgaard, som forleden blev præsenteret ved et åbent hus-arrangement.

Malkestalden er helt afgjort den vigtigste afdeling i den nye kostald hos Jørgen Graversen på Hesle Damgaard, der ligger mellem Turup og Ørsted i Glamsbjerg Kommune på Vestfyn. Og det var da også malkestalden, der især tiltrak sig opmærksomhed fra de besøgende, da der fredag den 27. juni blev holdt åbent hus i den nye stald.

Malkestalden er udformet som en »malkehøj«, således at køerne, når de skal malkes, står cirka en meter over gulvniveauet i resten af stalden. Det betyder, at den eller de, der malker, ikke skal stige ned i en malkegrav, men kan gå direkte ind på arbejdspladsen uden at skulle træde hverken op eller ned ad nogen trin.

Også køerne har let ved at komme på plads ved malkemaskinerne, idet opsamlingspladsens spaltegulv stiger ganske svagt op til malkehøjens niveau.

På vej tilbage til sengeafdelingen og - ikke mindst - til en gang friskblandet fuldfoder passerer køerne et automatisk anlæg, som via den enkelte kos transponder kan fraseparere køer, som skal insemineres, have dyrlæge, flyttes eller andet.

Den nye kostald, som blev taget i brug for tre måneder siden, har plads til 140 køer plus ungdyr og er udstyret med sengebåse. Stalden er opført af murer- og entreprenørfirmaet Ejvind Hansen, Ringe, som hovedentreprenør.

Køerne fodres som nævnt med fuldfoder, der blandes og udfodres to gange daglig. Kraftfoderet tildeles via automater.

Bedriften omfatter 92 hektar plus lidt græs i forpagtning. Det hele passes normalt af ejeren, Jørgen Graversen, og en fodermester. For øjeblikket er sønnen, 23-årige Morten Graversen, midlertidigt hjemme i tre måneder, inden han atter drager afsted for at fortsætte sin landmandsuddannelse. Et generationsskifte er foreløbig planlagt til at finde sted om tre-fire år.

Læs også