Kun få købere til forsøgsstationer

(Effektivt Landbrug) Fødevareministeriet har nu afgjort, hvilke tilbudsgivere man vil føre forhandlinger med om køb af tre af de i alt fire forsøgsstationer, som staten satte til salg i foråret.

Der er endnu ikke truffet beslutning vedrørende Borris Forsøgsstation, hvilket først vil ske medio juli måned.

Samlet set har Jordfordelingskontoret ramt priserne meget godt. Men staten får et højere provenu for de tre ejendomme end skønnet ifølge udbudsmaterialet.

Både Rønhave og Silstrup kan sælges samlet, da de mest fordelagtige tilbud for sælger omfattede hele ejendommen, selvom udbuddet åbnede for delsalg. Tylstrup forventes derimod opdelt og solgt i tre dele.

Næsthøjeste bud lå også over vurderingen på otte millioner kr., mens laveste bud lå mere end fire millioner kroner under højeste bud. Overraskende nok bød kun en enkelt alene på landbrugsjorden - men »kun« 90.000 kroner pr. ha.

For bygningsdelen alene var der derimod større interesse og enighed om prisniveauet, som varierede fra godt og vel 1,6 millioner til 1,75 millioner kroner. Samlet set ligner det et godt salg for staten.

- Rønhave var sat til salg og vurderet som liebhaverejendom, og derfor svær at vurdere præcist, påpeger Dorte Hebgen, som er koordinator for Jordfordelingskontoret vedrørende salget af forsøgsstationerne.

Kontoret havde skønnet en pris på mindst 12 millioner kroner for Rønhave, men højeste tilbud lå på 11,13 millioner kroner. Herlighedsværdierne har altså enten været overvurderet eller ikke fundet nåde for tilbudsgivernes øjne – eller også er det blot et udtryk for iskold beregning.

Kun en enkelt bød på det samlede landbrugsareal på 49,5 hektar. Buddet lød på lige knap 144.000 kroner pr. ha, mens en anden bød næsten 150.000 kroner pr. hektar for et delareal på i alt 32,5 hektar. Et mindre delareal på 17,1 hektar toppede med et bud på over 176.000 kroner pr. ha.

Tilbudsprisen for jorden blev dog lidt lavere, nemlig 3,5 millioner kroner eller 200.000 kroner under vurderingen. Men næste tilbud af de i alt to på de 37,5 hektar lød på kun 2.590.000 kroner eller cirka 900.000 kroner under end bedste bud.

Tilbudsgiveren på hoved- og driftsbygningerne var alene på banen og bød 1,5 millioner kroner for hele herligheden. En anden vendelbo bød 450.000 kroner for medhjælperboligen og var eneste budgiver på boligen alene.

Sammmenlagt er de højeste bud på Tylstrup altså 5,45 millioner kroner mod de forventede 5,7 millioner eller en kvart millioner kroner under vurderingen.

I alt har staten dog fået knap 400.000 kroner mere end forventet for de tre forsøgsstationer, hvilket må siges at være meget godt ramt ud af et samlet beløb på i alt godt og vel 26 millioner kroner.

Læs også