Forbud giver flere sprøjtninger før høst

(Effektivt Landbrug) Roundup-forbudet kan betyde, at landmænd, der af forskellige årsager ikke ønsker at sprøjte kornet før høst, bliver nødt til at ændre praksis for at opnå en effektiv kvik-bekæmpelse.

Mange – også en del landmænd – finder det »politisk ukorrekt« at sprøjte i kornet kort før høst. Denne praksis vil imidlertid blive mere almindelig, hvis forbudet mod at bruge Roundup efter 15. september bliver en realitet, sådan som miljøminister Hans Chr. Schmidt har bebudet det.

- Vi sprøjter normalt i stubben efter høst. Det må være det bedste, så sprøjtemidlet ikke havner i kernerne. Men hvis vi ikke må bruge Roundup efter 15. september, bliver vi nødt til at sprøjte før høst, for kvikken er ikke groet godt nok igennem på dette tidspunkt, siger gdr. Leo Johansen, Stestrup ved Kirke Eskilstrup.

Den sjællandske landmand dyrker 150 hektar og forventer ikke – bortset fra nødvendigheden af at ændre sprøjtepraksis - at et forbud vil give ham de helt store problemer.

- Vi kan godt leve med det forbud. Men det virker nærmest som en hævnaktion. Der er ikke rigtig noget belæg for indgrebet. Man har ikke fundet glyphosat i grundvandet. Kun lidt i et par drænrør. Det er et meget spinkelt grundlag at råbe vagt i gevær på, mener Leo Johansen.

- Hvis man rykker for tidligt ud med sprøjten, kan jeg være bange for, at effekten bliver for dårlig. Jeg synes, man skulle have skubbet fristen en måneds tid. Det var der ikke sket noget ved, og så havde man fået en større effekt af den enkelte sprøjtning, siger Søren Hansen, der grundlæggende mener, at forbudet er unødvendigt.

- På sandjord må man bare køre løs. Og hvor skelner man? Det bliver et vanskeligt forbud at administrere, forudser han.

- For dem, der er vant til at sprøjte før høst – og det har vi altid anbefalet, fordi det er den mest effektive metode - er forbudet ikke noget problem. Men for dem, der af etiske grunde, eller fordi de har underskrevet en kontrakt, ikke vil sprøjte før høst, er forbudet en stor forringelse. De vil få problemer, fordi de ikke kan bekæmpe kvikken nær så effektivt fremover, siger Andreas Østergaard.

- Men, tilføjer han, forbudet kan også få betydning for dem, der normalt sprøjter før høst. De mister en mulighed for at følge op, hvis et eller andet går galt, så ukrudtsbekæmpelsen før høst ikke bliver tilstrækkelig effektiv. Genvæksten fra høst og til 15. september er nemlig for ringe.

Læs også