Pres på foder og svinepriser

(LANDBRUG SYD) Det var især prisen og kvaliteten af foderafgrøder og svin der stod på dagsordenen, da SAF i Haderslev i sidste uge inviterede til møde om afsætning af landbrugets produkter.

Alt sammen var emner, der var på dagsordenen i forbindelse med et møde for svineproducenter og planteavlere, arrangeret af foderstofvirksomheden SAF i Haderslev.

Blandt de der var inviteret til at tale på mødet var informationschef hos Danish Crown, Gudrun Andreasen og Jørgen Hoppe Christensen og Rolf Pedersen fra DLG Axelborg, foruden Karsten T. Rasmussen og Herman Pedersen, begge fra SAF.

I hendes indlæg kom hun blandt andet ind på den megen negative fokus på landbruget fra pressens side, hvor overskrifter om hormonfoder, sygdomme og dårlig behandling af dyr ofte fylder godt op.

- Det er trist, når omtalen af landbruget er negativ. Omvendt er det jo i dag forbrugerne der bestemmer, men det er en svær balancegang, sagde hun i sit indlæg, hvor hun også kom ind på den produkttilpasning der i disse år foregår indenfor svinesektoren.

Ifølge Gudrun Andreasen kan det handle om de forskellige produktkrav så som hygiejne, ernæringskvalitet, restkoncentrationer, råvarekvalitet, produktionsmetode, dyrevelfærd og miljø.

Prisen for svin er igennem længere tid raslet ned og samtidig trues dansk svinekød på eksportmarkedet af billigt svinekød fra andre lande med lavere produktionsomkostninger.

Også på fodersiden presses de danske producenter. Ikke mindst i Sønderjylland, hvor mange landmænd har opdaget, at foder kan købes billigere syd for grænsen, ligesom flere tyske fodervirksomheder så småt har etableret sig med afdelinger i Danmark, eller har planer om det.

Det var dog ikke så meget det tyske foder, som Jørgen Hoppe Christensen, DLG Axelborg, havde lyst til at snakke om i sit indlæg. Han kom i stedet ind på fordele og ulemper ved den stigende andel af hjemmeblandet svinefoder blandt de danske svineproducenter.

Samtidig kom han ind på markedssituationen for svin, hvor han tror den nuværende krise for svineproducenterne er forbigående.

- Jeg tror det bliver andre steder i Europa, at de må opgive svineproduktionen på sigt - ikke i Danmark, sagde Jørgen Hoppe Christensen, der samtidig pegede på statistikken for de seneste 20 år, hvor nedgangen i svinepriserne aldrig har varet mere end tre år. Foreløbig er har det nuværende fald i svinepriserne stået på i snart to år.

Mødet, der blev holdt på Folkehjem i Aabenraa, sluttede af med indlæg af Rolf Pedersen, DLG Axelborg, der talte om blandt andet konceptavl, verdensmarkedet for maltbyg og forventninger til kornmarkedet.

Læs også