Innovation er nødvendig

(Effektivt Landbrug) Innovation er nøglen til fremtidens fødevareproduktion, sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel i sin åbningstale ved Innovation Day på Bramstrup ved Odense.

Hvordan skaber vi fornyelse, spurgte fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), da hun holdt åbningstalen ved »Innovation Day«, der i torsdags havde samlet 230 deltagere fra landbrug og virksomheder over hele landet i den nyopførte store trælade på Bramstrup Gods syd for Odense.

- Det vil kræve hårdt arbejde, fastslog ministeren, men innovation er nøglen til fremtidens fødevareproduktion.

- Selv om vi i forvejen er præget af høj kvalitet og fødevaresikkerhed, så stiller forbrugerne stadig højere krav, og det giver hele tiden udfordringer. Samtidig betyder globaliseringen, at konkurrencen stadig bliver hårdere. Derfor er det vigtigt at sætte sig mål, der er fremadrettede. En styrket konkurrenceevne er en betingelse for, at vi kan nå vore fremtidige mål.

- Spørgsmålet er, om vi er gode nok til at sætte nye kræfter ind i fødevaresektoren, fortsatte Mariann Fischer Boel, der som eksempel på innovation nævnte bioplast - forgængelig emballage, der kan indgå i fødekæden igen.

- Et andet eksempel er gylleseparering, som, jeg tror, bliver nødvendig. Hvis man kan fjerne gyllelugten i forårsmånederne, tror jeg, vi er nået langt i retning af accept af landbruget fra det øvrige samfund.

Alle interesserede, som på den ene eller anden måde har interesse for eller tilknytning til landbrugserhvervet, var indbudt, og ikke færre end 230 personer fra hele landet deltog i det utraditionelle arrangement.

Dagen var lagt op til på én gang at være et kursus, en markvandring, en maskindemonstration, et seminar og et marked. Formålet var, at den enkelte deltager på én dag kunne møde innovation, være med til selv at skabe innovation og danne vedvarende innovative netværk.

Denne mødeform, der nok for de fleste på forhånd kunne forekomme temmelig utraditionel, blev introduceret af Gerard Muller fra Open Space Institute. Og imponerende hurtigt kom deltagerne »ud af busken« og fik sammensat en dagsorden med masser af emner, som på tre »sessioner« i løbet af dagen blev drøftet ivrigt i 12-14 forskellige grupper, som deltagerne selv havde valgt.

Ind imellem benyttede mange lejligheden til en tur i marken for at se de mange forsøg, som først og fremmest Patriotisk Selskab har anlagt på Bramstrup. Og den indholdsrige dag sluttede med plenum, hvor de forskellige grupper fremlagde resultaterne af dagens drøftelser.

Læs også