Kartoffelformand: Vi ødelægger det for hinanden

(Effektivt Landbrug) Opkøberne af spisekartofler fra supermarkedskæderne har for let spil, fordi der oprettes for mange kartoffelpakkerier, siger kartoffelproducenternes formand, Kristian Kristensen.

I kartoffelbranchen er det for nemt at sætte en pakkemaskine ind og ved hjælp af dumpingpriser at skaffe sig en position på hjemmemarkedet, mener formanden for Danmark Kartoffeldyrkerforening, Kristian Kristensen, Ansager.

- Det er ødelæggende for erhvervets bestræbelser på at fastholde et rimeligt prisniveau, at vi står 100 mand på nakken af hinanden og vil sælge kartofler til supermarkedskæderne, mens for eksempel slagterierne med blot en to-tre udbydere lettere kan holde fast i en fælles prispolitik.

- Som det er nu, er det alt for let for de unge opkøbere fra supermarkedskæderne til at spille os ud mod hinanden og få os til at sænke priserne ned på et uacceptabelt niveau, tordner kartoffelformanden.

- Der er to ting, der spiller sammen her.

- For det første flyttede kontrollen af pakkerierne fra Plantedirektoratet til Fødevareregionerne. Og her foretages der ikke, som tidligere, en udefra kommende kontrol og en efterfølgende offentliggørelse af kontrolresultatet. I stedet lægges der op til egenkontrol og det er altså ikke godt nok i vores branche.

- I det hele taget er det til skade for kartoffelbranchen, at plantedirektoratets praksis med at udsende og offentliggøre kontrolresultaterne er stoppet. Når indkøberne kunne holde øje med kontrolresultaterne, og var der for dårlige kontrolresultater, holdt de jo op med at købe hos de, der ikke havde styr på kvaliteten, forklarer Kristian Kristensen.

- Det andet problem skabes i egne rækker. Mange fristes til, måske som følge af en for dårlig aftale med for eksempel en supermarkedskæde, at sænke kvalitetskravene. Og det er til stor skade for hele erhvervet, når forbrugerne oplever, at kvaliteten er svingende. Der er med andre ord behov for, at vi selv accepterer at kassere flere kartofler med for ringe kvalitet.

- Den eneste måde, vi kan forbedre situationen på spisekartoffelmarkedet på, er gennem kontrakter med faste aftaler om kvalitet, priser og leveringer, mener producentformanden.

- Det er en skammelig udvikling, vi har placeret os selv i lige nu, konkluderer han.

- Agurkeavlerne har et godt samarbejde og senest er det lykkedes producenterne af icebergsalat at opnå forbedrede afregningspriser, har Kristian Kristensen erfaret.

- Vi må gøre os den erkendelse, at der skal færre udbydere og bedre samarbejde til, før vi kan opnå bedre priser. Og i det lys savner jeg mere fodslag mellem kartoffelbranchens andelsorganisationer.

- Det er ikke behageligt for os kartoffelproducenter at erkende, at vi ikke har kunnet sikre en fornuftig udvikling i egne rækker, konstaterer Kristian Kristensen.

- Den uanstændigt høje omsætningsafgift, der er pålagt os, gør, at vi er ved at ødelægge omsætningen af danske læggekartofler.

- Det er ødelæggende for vores vore egne forædlingsstationer og konsekvensen er, at der kommer mange udenlandske sorter ind på det danske marked. Og det er medvirkende til, at der i de senere år er et stort fald i læggekartoffelarealet, ærgrer Kristian Kristensen sig.

- Det er utrolig glædeligt, at KMC nu opfører en stor pulverfabrik i Brande til forarbejdning af 700.000 ton pr. år.

- Jeg er helt overbevist om, der vil blive en fremtid for kartoffelpulver, der for eksempel bruges til produktion af chips. Avlerne har jo også vist stor interesse for at tegne kontrakter til den nye produktion, siger Kristian Kristensen.

Læs også