Udskiftninger hos familielandbruget

(LANDBRUG FYN) Ib W. Jensen kandiderer til formandsposten efter Niels Chr. Larsen. Efter mange år i ledelsen er Aksel Andersen udtrådte af bestyrelsen for Fyns Familielandbrug.

Forud for generalforsamlingen har han meddelt, at han stiller op til formandsvalget, men naturligvis kan der op til generalforsamlingen og på selve mødet dukke flere kandidater op.

Ib W. Jensen har siddet som næstformand siden 1995, og desuden er han formand for Sydvestfyns Familielandbrug. En post, han har varetaget i 14 år.

På landsplan har Ib W. Jensen også markeret sig, idet han gennem flere år har været Dansk Familielandbrugs repræsentant i Landsudvalget for Planteavl og er udvalgets næstformand. Næstformand for Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret i Skejby.

Men den nye fælles landsorganisation med landboforeningerne, Dansk Landbrug, kom Ib W. Jensen ind i bestyrelsen som eneste fynske repræsentant fra familielandbruget.

Her har foreløbig to kandidater meldt sig på banen. Det er formanden for Fåborgegnens Familielandbrug, Merete Hjorth Pedersen, Pejrup, og Bent Erik Larsen, Palleshave, der er formand for Midt-Østfyns Familielandbrug.

Med den nye valgstruktur i Fyns Familielandbrug er det de eneste valghandlinger, som foregår ved generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er for nylig blevet udpeget i forbindelse med valget til de tre af organisationens i alt fire rådgivningsudvalg. Kun kvægbrugsudvalget har endnu ikke afklaret sammensætningen og konstitueringen.

Aksel Andersen var gennem mange år formand for Nordfyns Familielandbrug, og i en treårig periode i begyndelsen af 90’erne var han formand for Fyns Familielandbrug. Med beslutningen om at udtræde af svineproduktionsudvalget og dermed også bestyrelsen stopper han tillige som familielandbrugets repræsentant i Landsudvalget for Svin og en række andre tillidsposter.

Som ny formand for svineproduktionsudvalget er udpeget Per Godske Pedersen, Villumstrup ved Refsvindinge. De øvrige udvalgsmedlemmer er Ole Junker, Harndrup, og Bent Erik Larsen, Palleshave.

Leif Glasdam Jensen, Blommenslyst, blev næstformand, og de to øvrige medlemmer er Rino Jensen, Ollerup, og Benny Bonde, Broby.

Endelig blev Bent Erik Hansen, Trøjborg, genvalgt som formand for økonomiudvalget og Bent Erik Larsen, Palleshave som næstformand. De øvrige medlemmer i udvalget er Eli Elnegård, Humble og Ib W. Jensen.

Som nævnt indgår formændene for de forskellige rådgivningsudvalg i Fyns Familielandbrugs bestyrelse - sammen med formanden og næstformand, som vælges i næste uge, formændene for de lokale familielandbrugsforeninger og formanden for familieudvalget, som udpeges ved årsmødet, der finder sted på fredag.

Læs også