Mobil separation af gylle

(LANDBRUG SYD) Virksomheden Techras Miljø i Gjessø ved Silkeborg er den danske agent for den mobile gylletrailer fra producenten Pieralisi, der forleden blev demonstreret ved Nordborg.

Og interessen var stor for at se det nye anlæg, der ifølge Techras har mange fordele. Blandt andet kan det som en mobil trailer flyttes rundt og separere gyllen for flere gårde. Samtidig skulle det give mulighed for at øge en svineproduktion med op til 25 procent.

Separation af gyllen sker i to fraktioner nemlig P og N, der er henholdsvis den faste og flydende del af gyllen. P-fraktionen indeholder ca. 80 procent fast stof og 20 procent flydende stof, mens N-fraktionen indeholder ca. 20 procent fast stof og omkring 75 procent flydende stof.

Det betyder, ifølge Techras, at den flydende N-fraktion af gyllen afgiver mindre lugt ved udspredning, da den lettere trænger ned i jorden.

Projektets deltagere er blandt andet Danmarks Jordbrugsforskning Bygholm, Danske Slagterier, Landsforeningen af Danske Maskinstationer og Landskontoret for Bygninger og Maskiner i Skejby.

Læs også