Allerup Plovfabrik - et glemt industrieventyr

(LANDBRUG FYN) Ikke mange ved i dag, at der for 100 år siden lå en anerkendt plovfabrik i Allerup ved Brobyværk. En af de bevarede plove var udstillet ved sidste års pløjestævne på Egeskov.

I de »gode gamle dage« var der flere plovfabrikker rundt omkring på Fyn. Bedst kendt har nok været Langeskov og Fraugde, hvis navne indtil for relativt få år siden var at finde på et stort antal plove over hele landet.

Men rundt omkring var der også mindre producenter af plove og andre landbrugsredskaber og -maskiner. Ofte en smedemester, der havde fået en god idé, og som ud fra praktiske erfaringer fremstillede gode redskaber i større eller mindre antal.

En af disse var Ditlev Pedersen, der for godt 100 år siden var smedemester i landsbyen Allerup i nærheden af Brobyværk i den nuværende Broby Kommune. Han havde fået patent på en stålplov, som han satte i masseproduktion og derved omkring år 1900 fik forvandlet den gamle landsbysmedie i Allerup til en efter datidens forhold moderne fabrik med navnet Allerup Plovfabrik.

I 1908 kunne man i en annonce fra fabrikken læse, at Allerup-ploven var den eneste danske plov, der var blevet anerkendt som brugbar for husmænd og mindre landbrug.

Billedet, der er taget på Brobyværk Station den 22. marts 1909, har påtrykt »Export til Rusland af Allerup Patent Staalplove« og viser et stort antal plove oprangeret på perronen samt folk, der læsser plove - dels ned fra en hestevogn og dels op på en række jernbanevogne.

I forgrunden ses stationsforstander O. Rasmussen samt Ditlev Pedersen, der nu benævnes fabrikant. På den anden side af postkortet var trykt: »Hermed bringes vor Tak for det forløbne og de bedste Ønsker for det kommende Aar 1910. A/S De fynske Landmænds Maskinfabriker »Allerup-Ørbæk-Brobyværk«.

På et tidspunkt brændte fabrikslokalerne, hvorefter Ditlev Pedersen - i 1910 - flyttede fabrikationen til Nr. Broby, hvor man var tæt på den nyanlagte jernbane. En bygning, der blandt andet tjente som udstillingslokale i forbindelse med plovfabrikken i Allerup, eksisterer stadig og var i mange år rammen om en købmandsforretning, men er i dag indrettet til beboelse.

Baggrunden for, at en 100 år gammel hesteplov var udstillet i forbindelse med et moderne pløjestævne, var, at netop denne specielle plov har sin ganske særlige historie.

Ploven blev for få år siden skænket til det vestfynske hjemstavnsmuseum, formidlet af Lis Kragemose, Strærup Mark ved Haarby, hvis bedstefar, Hans Jørgensen, Hesselhøj, Allerup, som 19-årig vandt sin klasse ved det første pløjestævne på Egeskov i 1902 og som påskønnelse herfor fik ploven foræret af fabrikanten.

- Bedstefar havde lært smedemester Ditlev Pedersen at kende, og da det første store pløjestævne skulle afholdes på Egeskov i 1902, engagerede Ditlev Pedersen bedstefar til at pløje med Allerup-ploven. Han vandt sin klasse, og det var jo en mægtig reklame for fabrikken.

- Som påskønnelse for hans indsats forærede fabrikken bedstefar den plov, han havde vundet med. Det var bedstefar meget stolt af, og derfor skulle der hæges om ploven. Den blev da brugt, men ikke så meget.

- Samtidig med at drive fødegården fortsatte bedstefar med sin mekaniske interesse, beretter Lis Kragemose videre. Således blev han ekspert i petroleumsmotorer, og i årene op til første verdenskrig cyklede han rundt på Fyn og hjalp folk med at få gang i motorerne. Hvilket skaffede ham tilnavnet »Motór-Hans«.

- Bedstefar var blandt de første på egnen, der fik selvbinder, og så tidligt som i begyndelsen af 1920’erne købte han en bil - en Ford T. Det første, han gjorde, da han fik bilen, var at skille den ad totalt for at se, hvordan den var lavet. Han fik også bilen sat sammen igen, men det blev sagt, at bedstemor ikke var særlig begejstret for hans »mekaniske« aktiviteter.

Læs også