Fuld sporbarhed fra faring til flæskesteg

(Effektivt Landbrug) Produktionsanlægget på Håstrupgård er projekteret til den fremtid, enhver kan se retningen på. Sporbarhed, dokumentation og endnu mere dyrevelfærd.

»Hvad jeg laver?«

»Jeg laver verdens bedste flæskesteg«, lyder Esben Graff Jensens svar, når han møder folk udenfor landbrugskredse.

Var han tilmed kronraget og kun udsat for en enkelt ugentlig barbering, kunne den udenforstående måske få det indtryk, at han var gourmet-køkkenchef på en fin restaurant i Vedbæk.

Sådan er det ikke. Esben Graff Jensen er i stedet den ambitiøse driftsleder på Hans Bang-Hansens gård ved Fredericia, hvor han fra starten selv har været med til at planlægge produktionsanlægget til 1.100 søer.

- Hvis vi havde bygget systemet lige til grænsen, så det lige akkurat opfyldte de nuværende krav om dyrevelfærd og sporbarhed, ville vi meget snart risikere at blive indhentet af forbrugernes stigende krav til produktionen, er Esben Graff Jensens synspunkt.

»Verdens bedste flæskesteg« er derfor et helt konkret mål for den unge driftsleder. Og et mål, han vil søge, uanset om man i dansk svineproduktion kun kan blive enige om økonomisk at præmiere gennemsnittet og en middelmådig kvalitet.

- På det lange sigt vil der altid være en plads for de bedste. Og kan vi ikke følges ad alle sammen, må vi differentiere og søge at skabe plads til netop vort produkt, lyder Esben Graff Jensens vurdering.

- Den dag vil komme, hvor hver eneste gris, hele vejen fra fødsel til slagteri har en microchip i øret, der gør det muligt at levere fuldstændig dokumentation for lige netop det foder og de eventuelle medicineringer, den enkelte gris har været udsat for i hele dens liv, siger Esben Graff Jensen.

- Allerede nu er det meget vigtigt at overvåge de behandlinger, grisenes udsættes for. Derfor har vi indrettet det sådan, at hver eneste behandling straks registreres.

- I praksis er det muligt, fordi vi altid har håndterminaler med os rundt i staldene og derfor slipper for den fejlmulighed, det er, først at skulle notere oplysningerne i en notesbog og senere overføre dem til computeren, mener Esben Graff Jensen.

- Transpondersystemet giver lavere byggeomkostninger, men betyder naturligvis, at vi skal bruge en del kræfter på at optræne de nye dyr til systemet. Kun ganske få dyr kan simpelthen ikke finde ud af det, og må derfor udgå af produktionssystemet, forklarer Esben Graff Jensen.

- Mulighederne er ved at være der, og jeg ser frem til, at vi kan lave et dækningsbidrag pr. so. Ikke som nu med et gennemsnit af alle søerne, men hver so for sig.

- Det vil give os nye værktøjer til at analysere det enkelte dyrs egenskaber og foretage endnu bedre dispositioner undervejs, vurderer driftslederen.

I fem artikelserier følger Effektivt Landbrug året igennem udviklingen på landbrugsbedrifter med plante-, kvæg- og svineproduktion samt en minkproducent og en maskinstation.

En række artikler fra Håstrupgård Svineproduktion ved Fredericia vil det kommende år give læserne mulighed for at følge en forholdsvis nystartet smågriseproduktion med 1.100 årssøer. Produktionen har SPF-X status.

Staldanlægget ejes og er opført af Hans Bang-Hansen, der også driver landbrug med udgangspunkt fra gården Provstlund ved Horsens. Den daglige drift på Håstrupgård varetages af driftsleder Esben Graff Jensen og hans tre medarbejdere.

Produktionen på Håstrupgård baseres på indkøbte Danavl-polte fra Bjarne Larsen, Fugdal. Smågrisene sælges som syv-kilos grise til to faste aftagere, Christian Kloppenborg-Skrumsager og Hans Christian Tylvad, Skjern.

Håstrupgård har et jordtilliggende på 166 hektar og er Hans Bang-Hansens barndomshjem. Bygningerne på den oprindelige gård er fredede, hvorfor det allerede tidligt i planlægningsfasen blev besluttet at placere det nye produktionsanlæg ude på marken cirka 700 meter fra det oprindelige gårdanlæg.

Læs også