- og tirsdag vælges ledelsen

Generalforsamlingen i den fusionerede Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, i Ryslinge imødeses med spænding.

Ifølge vedtægterne i den nye fusionerede forening, Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, der har været en realitet siden 1. januar, skal bestyrelsen bestå af 13 medlemmer. Først vælges formand og næstformand, og det er valg, der imødeses med stor spænding, idet ikke færre end fire kandidater på forhånd har meldt sig som bud på formandsposten. Og flere kan måske dukke op, inden valghandlingen finder sted.

Derudover tiltrædes bestyrelsen af formændene for foreningens fire faglige udvalg. Disse udvalg vælges ligeledes på generalforsamlingen og konstituerer sig snarest efter. Hvert udvalg skal bestå af syv medlemmer, og i hvert udvalg er der forlods reserveret to pladser til medlemmer fra henholdsvis Langeland og Ærø.

Endelig vælger Agrogårdens ansatte medarbejdere to medlemmer til bestyrelsen.

Mødet starter kl. 19.00, og i pauserne i valghandlingen vil der være korte indlæg med orientering fra lederne i Agrogårdens forskellige afdelinger.

Læs også