Retter blikket fremad

(LANDBRUG SYD)Der er både trusler men også muligheder for dansk landbrug i fremtiden, slog formanden for Vejle-Fredericia Landboforening, Jens Ejner Christensen fast i forbindelse med foreningens generalforsamling i sidste uge.

Foto: Svend Erik Christensen

- Vi er jo i landbruget meget afhængige af, hvad der sker i verden omkring os, og jeg synes desværre, at der har været en tilbøjelighed til, at den udvikling vi har været vidne til her det seneste år, kan virke lidt skræmmende, sagde Jens Ejner Christensen med direkte henvisning til den skærpede situation omkring Irak, der har fået pessimismen og lavkonjunkturen til at vokse frem.

En fusion, Jens Ejner Christensen mener åbner nye muligheder for landbruget, men de kommer ikke af sig selv:

- Forudsætningen for det videre arbejde er, at vi hurtigt får en fælles identitet omkring arbejdet i Dansk Landbrug. Folkevalgte og medarbejdere - både centralt i de lokale og regionale foreninger - vil være centrale aktører i denne proces, sagde formanden.

Jens Ejner Christensen mener samtidig, at det på sigt kunne føre til mere samarbejde mellem de to foreninger lokalt, men det kræver tid, og det skal der være plads til.

Og emnet optager da også Jens Ejner Christensen, der især frygter at den kommende midtvejsevaluering af EU’s landbrugspolitik ender med at blive oplægget til en egentlig landbrugsreform.

- Jeg vil slå fast, at vi i landbruget er klar over, at den støtte vi i dag modtager fra EU, ikke kan blive ved i al evighed, og vi er naturligvis parate til at diskutere reformer, sagde Jens Ejner Christensen, der bekymret for tidspunktet for debatten, der kommer netop som en række nye østeuropæiske lande med store landbrugssektorer står for at skulle have folkeafstemninger om deres optagelse.

- Jeg mener, at projektet er spændende, og håber, at man kan nå til enighed om, hvad og hvor meget man vil sætte i gang. Jeg tror ikke, at man alene kan købe sig til et godt image, men jeg tror, at det nytter noget at lytte til professionelle folk, hvis man vil videre i bestræbelserne på at skabe forståelse i store dele af befolkningen for, hvad et moderne landbrug er, sagde Jens Ejner Christensen, der især mener at man bør styrke den lokale indsats for at udbrede kendskabet til landbruget.

Læs også