Tillid eller tillidsbrud?

(LANDBRUG FYN)Vi forventer, at ministeren og partierne bag biomasseplanen står ved den beslutning, der engang er truffet, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard.

Regeringens planer om at neddrosle miljøindsatsen herhjemme og i stedet købe billige CO2-kvoter i udlandet har vakt uro blandt de danske halmleverandører, som nu frygter, at politikerne vil løbe fra klare aftaler i biomassehandlingsplanen, der blandt andet omfatter anvendelse af 930.000 tons overskudshalm årligt til produktion af el og varme på kraftvarmeværker landet over.

I den anledning har landsforeningen Danske Halmleverandører ved formanden, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, udsendt en pressemeddelelse, hvori foreningen går kraftigt i rette med regeringens nye miljøplaner, der af halmleverandørerne opfattes som et eklatant tillidsbrud i forhold til de aftaler, der ligger bag biomasseplanen.

Et par år før, den nuværende regering trådte til, blev de 1,2 millioner tons reduceret til 930.000 tons. Danske Halmleverandører gik fodslæbende med til reduktionen, fordi det var en klar aftale med partierne Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Centrumdemokraterne, at planen i så fald ville blive gennemført. Et løfte, partierne stod 100 procent inde for.

- I tillid hertil har Danske Halmleverandører meldt ud til landmændene, at planen med de 930.000 tons var på plads. En melding, landbruget har investeret efter.

- Ved den nuværende regerings tiltrædelse fik vi fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen et klart svar på, at regeringen stod bag biomasseplanen. Det blev gentaget over for 150 mennesker på en konference i Landstingssalen på Christiansborg sidste år i januar.

- På den baggrund ser vi et som et klart løfte- og tillidsbrud, hvis regeringen nu løber fra den plan, den så sent som for et år siden erklærede sig rede til at stå bag. Det er set fra Danske Halmleverandørers side ganske uacceptabelt, og vi forventer, at ministeren og partierne bag biomasseplanen står ved den beslutning, der engang er truffet.

- I forbindelse med en konference forleden henvendte jeg mig til miljøministeren, og ved den lejlighed fik jeg indtrykket af, at gennemførelsen af biomasseplanen er skubbet ud, siger Hans Stougaard.

- Da det nu ser ud til at være kørt af sporet, har jeg henvendt mig til tidligere energiminister Svend Auken. Han vil nu gå ind og tale for sagen i skrappe vendinger. Om det så hjælper, er en anden sag. Indtil nu er det nok strandet på, at det halmfyrede kraftvarmeværk, som mangler for at opfylde biomasseplanen, er blevet dyrere end beregnet. Det ligner et spil mellem Bendt Bendtsen og Energistyrelsen på den ene side og Elsam på den anden. Men det er ikke Danske Halmleverandørers bord. Vi har alene en - klar - aftale med politikerne.

- Det kan være meget godt at ville slippe så billigt om ved det som muligt. Men, betoner Hans Stougaard, jeg mener, det var bedre at købe arbejdspladser i Danmark end at aflevere pengene i Rusland.

- Bendt Bendtsens tese er så billig strøm som muligt. Jeg er mere interesseret i, at folk holder, hvad de lover!

- Der er nogle spilleregler i dette land, som man er nødt til at rette sig efter. Og jeg forstår godt, at medlemmerne af Danske Halmleverandører er frustrerede, når politikerne løber fra en klokkeklar aftale.

Amtsformanden var positiv over for at få et møde i stand om de aktuelle energispørgsmål. Men ministeren ville end ikke tale med amtsformanden.

- Så udsendte jeg pressemeddelelsen en time efter, siger Hans Stougaard.

Læs også