Ministerens mange hængepartier

(LANDBRUG SYD)Formanden for Jysk Svinerådgivning langede ud efter Mariann Fischer Boel (V).

Der blev langet hårdt ud efter fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), da Jysk Svinerådgivning var samlet til sit fjerde årsmøde. Det var rådgivningens formand, Jørgen Jagd, der var på banen i sin beretning:

- Fødevareministeren har alt for mange hængepartier i sager, der for længst burde være afgjort. Der er endnu ikke lavet en aftale mellem EU og USA om mund- og klovesyge og svinepest, selv om den har verseret i seks år. Vi har ny viden på salmonellaområdet, især om salmonella DT 104, og det har for længst klarlagt behovet for at justere den samlede salmonellabekæmpelse, men fødevareministeriet trækker sagen i langdrag, beklagede Jørgen Jagd.

Ud over de to konkrete ting konstaterede Jørgen Jagd, at der er adskillige andre sager. Han havde også et ord med på vejen til miljøminister Hans Chr. Schmidt (V):

- Miljøministeren kører land og rige rundt og får virkelig os landmænd til at gå hjem i opløftet stemning - for derefter at vågne op i baronens seng ligesom Jeppe og nippe os i armen, om det nu virkelig var sandt, at han ville gøre alt det. Men ak nej - det var kun en drøm, lød det fra Jørgen Jagd.

Formanden opfordrede også til en effektivisering og modernisering af beredskabet:

- Det veterinære område er udsat for stadig større farer som følge af stigende international transport, samhandel og nye produktionsmetoder. Risikoen for spredning af husdyrsygdomme og infektioner stiger. Det veterinære beredskab skal derfor effektiviseres og moderniseres for at være mere forudseende og parat. Danmark særlige position som eksportør af animalske produkter til tredjelande stiller særligt høje krav til beredskabet og dokumentation af sundheds- og beredskabsstatus, konstaterede Jørgen Jagd.

- Der er ført produktionskontrol i 91 besætninger, hvoraf de 36 er rene slagtesvinebesætninger og 55 er sobesætninger, hvoraf en del også har slagtesvin. Effektiviteten varierer i soholdet fra godt 27 grise pr. årsso til 15 grise pr. årsso. Tilvæksten hos slagtesvin svinger fra 1000 gram pr. dag til 600 gram pr. dag. Foderforbrug ved slagtesvin varierer fra 2,65 FEs til 3,5 FEs pr. kg. tilvækst, fortalte formanden for Brørup Landboforening, Peter Gæmelke, på generalforsamlingen i Brørup.

Jysk Svinerådgivning er et samarbejde mellem netop Brørup Landboforening, Kolding Herreds Landboforening og Midtjysk Landboforening, og der har ifølge Peter Gæmelke generelt været en god efterspørgsel på kontoret med en løbende tilgang af nye kunder, hvoraf nogle ikke har brugt rådgivningen før.

Økonomisk viser regnskabet for 2002 et lille overskud. Omsætningen er faldet en smule til knap tre millioner kroner, og der har været et overskud på 17.972 kroner mod 141.000 kroner i 2001.

Læs også