Fynske frustrationer over Fischlers afkoblingsforslag

- Får vi ikke meget hurtigt en afklaring på den usikkerhed, Franz Fischlers afkoblingsmodel har skabt, frygter jeg, at det hele går i stå, lyder det fra økonomikonsulent Hans Erik Eriksen, Fyns Familielandbrug. Overalt i fynsk landbrug er EU Kommissærens forslag et varmt og udskældt emne.

Fischlers afkoblingsmodel har således været et af hovedtemaerne på de mange generalforsamlinger, de fynske landboorganisationer har afholdt i den forgangne uge.

Fischler lægger op til, at hektarpræmien skal tilhøre den landmand, der har drevet jorden i de såkaldte referenceår 2000, 2001 og 2002.

»Vedtages forslaget, kan det få katastrofale følger for de mange landmænd, der indenfor de seneste år har købt, forpagtet eller bortforpagtet et jordstykke i tillid til den landbrugspolitik, Kommissionen har fastlagt frem til 2007,« skriver Dansk Landbrug i en åben protestskrivelse til fødevareministeren.

- Sådan som jeg forstår forslaget, vil det blive umuligt at prissætte en landbrugsejendom. Vi ved simpelthen ikke, om det er sælger eller køber, der får hektarstøtten. Det skaber en masse usikkerhed.

- Lige nu står vi eksempelvis med en konkret handel mellem to landmænd. Der er cirka 65 hektar på den pågældende ejendom, som er berettiget til de cirka 2.400 kroner pr. hektar i hektarstøtte fra EU årligt. Men vi kan ikke garantere køber, at det er ham, der får støttekronerne. For i Fischlers forslag, er det nemlig sælger, der skal have støtten.

- Får vi ikke en afklaring på denne usikkerhed meget hurtigt, frygter jeg, at det hele går i stå. Og mon ikke også realkreditinstitutterne føler sig dybt berørt af det her. De må jo frygte for deres belåning af mange ejendomme. Simpelthen fordi støtten er kapitaliseret ind i det samlede økonomiske regnestykke, som en landbrugsejendom udgør.

- Forsvinder støtten fra en ejendom, opstår der et økonomisk tomrum, som alt andet lige må ramme kreditinstitutterne, fordi den ejendom, de har belånt, måske lige pludselig ikke er så meget værd på markedet, som den er belånt til, pointerer Hans Erik Eriksen.

- Vi er enige om, at støtten skal afkobles. Men det skal ikke være på denne måde. Dette forslag er fuldstændig tåbeligt. Alle fremtidige handler vil jo blive bundet op på en lang, lang række betingelser fra købers side. Det er jo kun naturligt, da han ikke ved, hvilke betingelser han handler under.

- Dertil kommer, at vi, der har købt jord indenfor de seneste par år, jo ikke aner, om vi også har støtten fremadrettet, eller om det er sælger, der får støtten. Det er virkelig tåbeligt det her. Det må I gerne citere mig for, fastslår Bent Larsen over for Landbrug Fyn.

- Jordpriserne vil falde, og landbrugets lånemuligheder vil blive drastisk forringet, hvis forslaget kommer uændret igennem. Personligt tror jeg dog ikke på, det kommer igennem i den nuværende form, for jeg fornemmer, at der heller ikke er den store begejstring for forslaget rundt omkring i de øvrige EU-lande.

- I branchen har vi gjort det, at vi har koblet vores brancheorganisation, Realkreditrådet, på sagen. Simpelthen for at tale med mest mulig vægt, idet Fischlers forslag kan blive et problem for hele realkreditsektoren, forklarer Flemming Sørensen.

Som alternativ til Franz Fischlers afkoblingsmodel foreslår Dansk Landbrug en model, hvor alle hektar udløser samme hektarpræmie, dog mindre til vedvarende græs. Et forslag som blandt andre Hans Erik Eriksen, Fyns Familielandbrug, tilslutter sig.

Læs også