Styrk de udadvendte tiltag

(LANDBRUG SYD)Vores produktionsmuligheder afhænger også af mediebilledet af os – men jeg ville nødigt bytte med sundhedsvæsnet! spøgte LHN-formand Jørgen Popp Petersen.

Ingen landboforening uden image-debat i år: - Vores muligheder for at producere afhænger i høj grad af, hvor gode vi er til at markedsføre os selv, og hvor godt mediebilledet af landbruget er. Jeg vurderer, at vi er på rette vej, selv om der af og til udbryder en mediestorm løs. Det er jo en løbende proces. Ét er sikkert, jeg ville ikke gerne bytte vores mediebillede med sundhedsvæsnets!

Så humoristisk fik formanden for det tyske mindretals landboforening, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordsleswig, Jørgen Popp Petersen, sat perspektiv på den stående debat om landbrugets image i sin beretning på generalforsamlingen.

Han fortsatte i samme lune tone: - Et produkt som Coca Cola består hovedsagelig af vand, sukker og reklame. Det synes jeg ikke umiddelbart, at vi skal kopiere!

- Jeg vil grundlæggende støtte ideen om en landsdækkende imagekampagne, men opfordre til at styrke de bestående strukturer meget kraftigt. For eksempel Samfundskontakten, der med stor succes gennemfører Grøn Søndag, udstillinger på markeder og informationsarrangementer for borgere og politikere samt Mad og Mode på dyrskuerne. Også Skolekontakten gør stor indsats.

- Men det er altså også af stor betydning, at vores formand, Peter Gæmelke, har troværdighed i befolkningen. I flere meningsmålinger har han fået topkarakter. Til lykke med det! sluttede Jørgen Popp Petersen.

Læs også