Strategi for Danske Slagterier til 2010 vedtaget

(Effektivt Landbrug) Budget for 2003 indeholder fyringer i brancheorganisationen. Den langsigtede strategi offentliggøres på delegeretmødet fredag den 28. februar.

Aktiviteterne for næste år vil beløbe sig til 339 mio. kr., hvilket er 27 mio. kr. mindre end i indeværende regnskabsår, oplyser Claudi Lassen.

Læs også