Rekordresultat fra Aarhusegnens Andel

(Effektivt Landbrug) Aarhusegnens Andel har gjort regnskabet op efter et dramatisk år med brand og opkøb.

Aarhusegnens Andel har offentliggjort nøgletallene for 2002. Den samlede omsætningsstigning er i forhold til sidste år 91 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på godt 10 procent. Alene i perioden fra juli og til høsten var overstået, registrerede selskabet 450 nye kunder.

Årets resultat på godt 36 millioner kroner er 26,8 millioner kroner bedre end budgettet og 24,9 millioner kroner bedre end resultatet for 2001.

Den primære drift er igen forbedret med små ni millioner kroner

Resultatet af den ordinære drift udgør godt 17,5 millioner kroner mod 11,2 millioner kroner sidste regnskabsår, hvilket er en stigning på ikke mindre end 57 procent.

- Selv uden ekstraordinære indtægter på 18,5 millioner kroner som følge af branden, er resultatet som absolut tilfredsstillende, hedder det i en pressemeddelelse fra Aarhusegnens Andel.

- Vi har igen i år forsøgt at kalkulere ud fra et fair og omkostningsbestemt grundlag, og det, sammen med en konstant produktudvikling, har givet stigende interesse for vores produkter, fastslår forretningsfører Vagn Aa. Jensen.

Aarhusegnens Andel forventer et endnu bedre resultat før skat i 2003, end det netop afsluttede år.

moderselskab. Sammen med handelen fulgte en række datterselskaber, som selskabet besidder fra en fjerdel til en tredjedel af. Endvidere overtog Aarhusegnens Andel hele aktiekapitalen i firmaet Axel Toft Grovvarer A/S, som nu er døbt om til Axel Toft Food A/S. Dette selskab videreføres nu som et 100 procent ejet datterselskab, som markedsfører konsumærter til fødevarehjælp over hele verden, ligesom der produceres og sælges brødkorn til brødfabrikker og bagere i Nordeuropa.

Læs også