Gyllebeviser i stedet for dyr jord

(Effektivt Landbrug) Dyr jord og lukrative slamaftaler med kommunen begrænsede udvidelsesmulighederne for nordjysk svineproducent. Besværet skabte grobund for et fælles kommunalt og privat ejet biogasanlæg.

»Jeg får nok tæsk af mine landmandskolleger for at sige det her«, sagde svineproducent Lars Bo Thomsen fra Hjørring forleden til TV2/Nord og overfor Effektivt Landbrug gentager han sine synspunkter:

- Vi har jo et imageproblem omkring lugt og gylle, og det er blevet et helvede for mange mennesker, der bor tæt på os, når vi håndterer de store gyllemængder.

- Det da meget flot, at landbruget sætter 78 millioner af til en imagekampagne, men jeg tror nu meget mere på at investere i noget, der ude i virkeligheden fjerner gyllelugten, siger svineproducenten.

Med virkeligheden mener Lars Bo Thomsen det 65 millioner store biogasprojekt, han sammen med andre investorer er ved at planlægge i tilknytning til sin egen svineproduktion på 6.000 slagtesvin årligt. En produktion, han planlægger at øge til 10.000 slagtesvin årligt.

- Det går helt sikkert igennem. Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Hjørring Kommune, og jeg har kun ros til den måde, de hidtil har håndteret planerne om et kommende samarbejde, siger Lars Bo Thomsen.

- Hvert år holdes et møde mellem Hjørring Kommune og LandboNord. Ved den lejlighed påpegede vi fra landbrugets side, at de høje priser, kommunen betaler for at komme af med slammet på landbrugsarealerne, har en uheldig påvirkning på landmændenes muligheder for at lave gylleaftaler med hinanden.

- Derved blev kontakten skabt, og arbejdet med en fælles løsning tog sin begyndelse. Og set både fra vores og kommunens side bliver det, der før var et problem, til en forretningsmulighed, vi oven købet kan tjene penge på, glæder Lars Bo Thomsen sig.

- De nærmeste gårde kan eventuelt også føre gyllen hertil i rør, ligesom slammet fra rensningsanlægget pumpes hertil, forklarer Lars Bo Thomsen.

- Det er en betingelse, at alt gylle skal transporteres hertil i rør eller i lukkede tankvogne. Når vi kommer i gang vil det svare til fire læs pr. dag, hvis det sker i en af de store tanksættevogne. Og uden at en dråbe gylle spildes på vejene.

- Retten til at levere gylle gælder i 15 år, som er investeringens kalkulationsperiode. I vore papirer skriver vi »mindst« 15 år, for jeg regner da med, at leveringen kan fortsætte ud over de 15 år, fastslår Lars Bo Thomsen.

Den initiativrige svineproducent mener, det kan være relevant for husdyrproducenter i op til 20 kilometers afstand fra anlægget at overveje gyllebeviser frem for at løse harmoniproblemer gennem jordkøb og gylleaftaler.

- Ofte er der måske tale om en besætningsudvidelse, hvor man fortsat kører en del af gyllen ud på de nærmest beliggende arealer hjemme ved bedriften. Med et gyllebevis kan man ved besætningsudvidelser slippe for at udvide lagerkapaciteten, idet gyllen skal tilføres biogasanlægget året rundt, mener Lars Bo Thomsen.

Green Farm Energi kommer med 25 procent af aktiekapitalen, mens Lars Bo Thomsen sammen med tre andre investorer står for en ejerandel på samme størrelse som Hjørring Kommune, nemlig 10 millioner. To investorer kommer ikke fra landbrugskredse, mens den sidste er indehaveren af Jerslev Staldbyg A/S, Klaus Thomsen.

Med et antal reservationer på gyllebeviser i hånden forventer Lars Bo Thomsen, at det bliver rimeligt nemt at lånefinansiere godt halvdelen af investeringen op til de budgetterede 65 millioner kroner.

Læs også