Forbedret resultat hos Case New Holland

KONCERNREGNSKAB: CNH har forbedret indtjeningen med 56 millioner dollar i 2002 i forhold til 2001. Nettoresultatet for 4. kvartal var et lille minus – mod 77 millioner dollar i samme periode i sidste år.

Case New Holland (CNH) nåede en omsætning på godt 9,9 milliarder dollars i 2002 mod godt 9,7 milliarder i 2001. Investeringerne løb op i 305 millioner dollar i 2002.

Nettoresultatet for 2002 – inden omkostninger til omstruktureringer og en akkumuleret effekt af ændrede regnskabsprincipper udgjorde et minus på 63 millioner dollar mod 170 millioner i 2001.

Udsving i valutakurserne bidrog sidste år positivt til resultatet med 55 millioner dollar.

For hele 2002 steg nettoomsætningen ved salg af maskiner med tre procent til godt 9,3 milliarder dollar mod godt 9 milliarder året før. Renset for anskaffelser og gunstige valutakurser var omsætningen her reelt uændret i forhold til 2001.

- CNH konstruerer og fremstiller produkter. Via vores strategi med at fastholde flere mærker kan vi tilbyde en stor og bred vifte af maskiner til et større antal kunder end nogen anden aktør på markedet, siger han.

Omsætningen fra salg af landbrugsmaskiner i 4. kvartal sidste år steg med syv procent til godt 1,6 milliarder dollar - mod godt 1,5 milliarder dollar i samme kvartal i 2001.

Investeringer og valutakurser havde kun minimal indflydelse på omsætningen ved salg af landbrugsmaskiner.

Alene i 4. kvartal sidste år bidrog de indtjeningsforbedrende initiativer med 31 millioner dollars, så der for hele året blev hentet 114 millioner dollar på denne konto.

Siden sammenlægningen af Case og New Holland er der i alt opnået besparelser på 547 millioner dollar. Målet er, som nævnt, at nå 850 millioner med udgangen af 2005.

Sammenlignet med 2002 forventer CNH en forbedring af resultatet i 2003 på bundlinien på næsten 100 millioner dollar.

Læs også