Prisfald på landbrugsprodukter

Priserne for landbrugets salgsprodukter faldt i 2002 under ét med ni procent. Plante- og husdyrprodukter har vist fald på henholdsvis syv og ni pct. Det viser den nyeste årsstatistik for priser fra Fødevareøkonomisk Institut.

Prisen på svinekød faldt med 21 procent til 9,47 kroner pr. kilo inklusiv efterbetaling. Øvrige prisfald skyldes lavere priser for æg og fjerkrækød på henholdsvis fem og en procent. Minkskind steg med fire procent, mens priserne i kvægsektoren som helhed var uforandrede.

Prisen for korn faldt med 13 procent. Ærter, raps og frøprodukter havde prisstigninger på henholdsvis fire, to, og 12 procent.

Timelønnen for landbrugsarbejde steg med tre procent. Grundskylden for en dyrket hektar jord steg med seks procent, mens renteniveauet udtrykt ved den gennemsnitlige obligationsrente faldt fra 5,75 til 5,28 procent om året.

(www.foi.dk)

Læs også