Svineproducenter i søgelyset

Også i 2002 har svineproducenterne været i pressens søgelys. Det blev fastslået på årsmødet i Agrogårdens svineproduktionsafdeling. Det fremgik endvidere, at Agrogårdens svineproducenter trods effektivitetsfremgang fortsat ligger lidt under landsgennemsnittet.

- 2002 har været endnu et spændende år for svineproducenterne, som også i det forgangne år har været i pressens søgelys. På sin vis er det dejligt, at pressen og samfundet interesserer sig for, hvad vi laver. Vi må bare kræve, at det sker på en sober og nuanceret måde. Det har ikke altid været tilfældet.

Det sagde chefkonsulent Morten Thomsen, da svineproduktionsafdelingen i Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, i tirsdags holdt årsmøde på Agrogården i Ringe.

- Vi kan se tilbage på endnu et år med højt aktivitetsniveau i svineafdelingen, påpegede Morten Thomsen. Vi har gennem året arbejdet med den interne kvalitetsstyring, som i december ledte frem til certificering sammen med alle øvrige afdelinger af Agrogården.

På det rådgivningsmæssige felt fremhævede chefkonsulenten, at der er stor søgning til afdelingens erfa-grupper. Faktisk er der ikke færre end 12 erfa-grupper med i alt over 100 deltagere, der mødes med en medarbejder fra afdelingen som faglig indpisker og mødeleder. En særlig erfa-gruppe for nyetablerede svineproducenter blev startet i januar.

For soholdernes vedkommende lå den gennemsnitlige besætningsstørrelse på 208 årssøer mod et landsgennemsnit på 255 årssøer. Producerede grise pr. årsso var i gennemsnit for Agrogården 22,6 mod 22,9 i gennemsnit for hele landet. Også med hensyn til smågrisenes daglige tilvækst tangerede Agrogården landsgennemsnittet med 409 gram mod 412 gram. Det gennemsnitlige dækningsbidrag (DB) pr. årsso blev 4133 kroner.

For slagtesvineproducenterne var der ligeledes tale om resultater en smule under landsgennemsnittet. En gennemsnits-svineproducent i Agrogården producerede sidste år 3470 slagtesvin mod et landsgennemsnit på 3508.

Den daglige tilvækst var gået frem fra 812 gram i 2001 til 820 gram i 2002. Landsgennemsnittet var 827 gram. Til gengæld havde Agrogårdens svineproducenter færre fradrag på slagteriet, nemlig på 8,5 procent af de leverede svin mod 8,7 procent på landsbasis. Det gennemsnitlige DB blev 98 kroner pr. svin og 337 kroner pr. stiplads.

Jens Arne Larsen, Hesselager, blev en suveræn vinder i gruppen med slagtesvin med en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1042 gram. Det var 40 gram bedre end hans eget vinderresultat sidste år og 68 gram bedre end dette års nummer to.

- Når man vil opnå en bedre effektivitet kan jeg da i al beskedenhed pege på, at den viden, vi ligger inde med i svineafdelingen, er et godt sted at starte. Dernæst må I se på, om jeres egen indsats i stalden er god nok, fortsatte Morten Thomsen. Gør I altid en 100 procent indsats? Reagerer I på det, I ser? Får I sat den rette behandling i værk?

- Vi oplever desværre hos nogle producenter, at indsatsen ikke rigtig er 100 procent. Til jer må jeg sige: Kære venner, der er ikke råd til en 70 eller 80 procent indsats. Vil du være svineproducent i morgen, så skal du op på en 100 procent indsats allerede i dag. Ellers er løbet kørt!

Læs også