Dansk Landbrug: Friluftsrådets udspil om nationalparker vidtgående

- Vidtgående, kalder Dansk Landbrugs formand, Peter Gæmelke, det udspil om nationalparker, som Friluftsrådet netop har præsenteret for miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Udspillet indeholder udpegning af 16 nationalparker, der hver især omfatter ikke bare natur og miljø, men også købstæder og mindre byer. Det betyder, at for eksempel Roskilde, Skjern, Silkeborg og Skagen indlemmes i nationalparkerne, idet Rådet i sit udspil har lagt vægt på elementer som natur, kulturmiljø, friluftsliv, produktion og bydannelse.

Peter Gæmelke hæfter sig ved det positive i, at der i Friluftsrådets oplæg gøres plads til produktion.

- Vi må i den sammenhæng forvente, at denne rummelighed også omfatter det moderne landbrugs mulighed for at udvikle sig med den nødvendige produktion, bygninger og maskiner, siger han.

Peter Gæmelke lægger dog ikke skjul på sin forundring over Friluftsrådets nye definition af nationalpark-begrebet. Det er et brud med det, man hidtil har arbejdet med i både regeringens redegørelse om Danmarks Natur og i Wilhjelmudvalget. Hverken ministeren eller udvalget taler om nationalparker, men om nationale naturområder, hvor der skal skabes bedre sammenhæng og dynamik i naturen.

- Det er en definition, vi er enige med ministeren i, og som vi har udtrykt støtte til på betingelse af, at udpegningen blandt andet sker efter frivillig aftale med landmanden og med massiv inddragelse af lokale interesser, understreger Peter Gæmelke.

Han beklager, at Friluftsrådet ikke har vurderet, hvilke konsekvenser dets udspil har for samfundsøkonomien. Det kunne have sikret en mere realistisk debat om forslaget, vurderer han.

- I landbruget mener vi stadig, at man primært burde sikre beskyttelsen af allerede eksisterende værdifuld natur, der er truet af tilgroning, påpeger Peter Gæmelke.

Læs også