Peder Thomsen fortsat formand for familielandbruget

På mandagens årsmøde i Nyborg blev Peder Thomsen, Sir ved Holstebro, genvalgt som formand for Dansk Familielandbrug.

På et ekstraordinært årsmøde i Dansk Landbrugs familielandbrugssektion i dag mandag blev han valgt til formandsposten med 100 stemmer foran modkandidaten, formanden for Vejle Amts Familielandbrug, Sven-Aage Steenholdts 50 stemmer.

Til afstemningen på årsmødet i Nyborg blev der også foreslået en tredje kandidat, Henrik Bertelsen, Vejen, men han trak sig inden afstemningen.

Sven-Aage Steenholdt, Vamdrup, blev efterfølgende valgt til næstformand.

Til bestyrelsen i den nye familielandbrugssektor valgtes på årsmødet Ib Jensen, Glamsbjerg, der formand for Familielandbrugssektionens Planteavlsrepræsentantskab, Henrik Bertelsen, som er regionsformand i Ribe Amt og formanden for Familielandbruget i Gl. Aalborg Amt, Jens Kristoffersen, Støvring. Endelig blev formanden for familieudvalget Rut Jørgensen, Hadsund, genvalgt og fortsætter dermed i den nye bestyrelse som eneste den eneste, der i november stemte nej til fusionen med LandboForeningerne.

Som suppleanter valgtes Søren Hansen, Snedsted, John Nielsen, Nykøbing Fl., Niels Chr. Larsen, Thurø samt Peder Nielsen, Kr. Helsinge. De er henholdsvis regionsformænd på Mors, Lolland-Falster, Fyn og Sjælland.

Læs også