Nu må Fynsværket i gang med at fyre med halm

(Landbrug Fyn) Også den nuværende regering har sagt, at man vil leve op til Biomassehandlingsplanen. Det betyder, at Fynsværket skal forbrænde 150.000 tons halm om året. Og jeg tror på, det bliver en realitet, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard.

Muligheden for at få etableret et halmfyret kraftvarmeværk i forbindelse med Fynsværket i Odense bliver et af de vigtigste emner, når formanden for Danske Halmleverandører, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, skal aflægge beretning på organisationens repræsentantskabsmøde, der finder sted på Odense Congress Center næste mandag, den 3. februar.

Selve repræsentantskabsmødet finder sted fra kl. 10-12, og fra kl. 13-15 er alle interesserede velkomne til at høre dagens to gæstetalere, Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, som vil sætte fokus på EU’s betydning for dansk landbrug, og Lars Bloch fra virksomheden Sprout Matador, der vil fortælle om mulighederne for produktion af halmpiller.

- Øst for Storebælt er planen færdig for så vidt, at man er begyndt at bygge anlæg til at forbrænde den sidste del af de godt 450.000 tons halm, som skal bruges i det område. Det er dog meningen, at den sidste del – af hensyn til transporten - skal laves til halmbriketter på et anlæg i Køge, målrettet til forbrænding på Amager.

- Vest for Storebælt er situationen, at der er anlæg til halmfyring i drift på Studstrupværket ved Århus og på Enstedværket i Åbenrå. Der mangler stadig at blive implementeret 150.000 tons. Men, betoner Danske Halmleverandørers formand, jeg har en tyrkertro på, at vi får planerne gennemført. Hvis der da skal være nogen som helst troværdighed til vore politikere. Også den nuværende regering har nemlig sagt, at man vil leve op til Biomassehandlingsplanen, så vi også får brugt de sidste 150.000 tons halm.

- Det sagde regeringen ved sin tiltræden – og gentog det på vores konference på Christiansborg. På den baggrund er vi nødt til at tro på, at det opfyldes. Endvidere har Elsam’s direktør, Peter Høstgaard, sagt, at Elsam gerne vil brænde de sidste 150.000 tons halm af ved Fynsværket. Det handler alene om finansiering.

- I den udstrækning, Elsam bliver enige med politikerne og Energistyrelsen, er de indstillet på at gå i gang med at forbrænde de 150.000 tons halm. Fynsværket er nu det sidste, der mangler. Nu må det lykkes, erklærer Hans Stougaard.

- Vi er i en situation nu, hvor vi desværre må erkende, at ikke alle landmænd har positiv konsolidering. Landbrugets indkomster er meget spredte, men generelt er de faldet meget i det år, vi er gået ud af.

- I Danske Halmleverandører er vi stolte af, at landbrugets førstemand er blevet kåret som årets stærkeste erhvervsleder. Men det er der så sandelig også brug for med det indkomstniveau, dansk landbrug har i øjeblikket, understreger Hans Stougaard. Vi er spændt på, hvordan Landbrugsraadets præsident ser på landbrugets indkomstniveau i år og de kommende år – og ikke mindst, når vi får østlandene med.

- Som landmænd får vi ofte skældud for, at vi lugter af svin, at vi støjer og møger. Men når vi så ser vores præsident stå frem, så retter vi ryggen. Vi er stolte af ham og glæder os til at høre hans bud på dansk landbrug: Skal vi overgive os? – Kan vi overleve?

Læs også