Økologer vælger ny formand

Når de sønderjyske, økologiske landmænd samles til årsmøde torsdag 30. januar kl. 19.30 på Agerskov kro, vælges formanden for det sønderjyske økologiudvalg for første gang direkte af de medlemmer af de sønderjyske landboforeninger og sønderjysk familielandbrug, der møder frem på årsmødet.

Formanden kan vælges blandt de syv medlemmer, der er udpeget eller valgt af de tre landboforeninger og familielandbruget i Sønderjylland. Tidligere havde årsmødet ingen indflydelse på formandsvalget, idet udvalget konstituerede sig på det første udvalgsmøde efter årsmødet.

Den hidtidige formand, Kjeld Sørensen, Knorborg ved Rødding, ønsker efter tre år på posten ikke at fortsætte. Dermed er det helt åbent, hvem den nye formand skal være.

Årsmødet indledes med beretninger fra formand Kjeld Sørensen og sekretær Claus Østergaard, LandboSyd, Aabenraa. Derefter er der formandsvalg.

Efter årsmødet og kaffen har udvalget indbudt forsker Egon Noe fra forskningscenter, Foulum ved Viborg til at fortælle, om det økologiske landbrug har en vision, der er meget forskellig fra det konventionelle. Alle er velkomne til at deltage i årsmødet.

Læs også