Andelshaver: Vi har for lidt indflydelse i Danish Crown

Fynsk svineproducent savner mere kreativitet og dynamik i den måde, andelshaverne øver indflydelse i deres andelsslagteri. Direktionen styrer for meget og repræsentantskabet sidder der for kaffens skyld, mener han.

Viden er magt. Og den viden om slagteridrift, som ledelsen i Danish Crown sidder tungt på, meddeler man andelshaverne i en form, hvor hverken de eller deres repræsentantskabsmedlemmer kan gøre meget andet end at klappe hælene sammen.

- Hvad andet har repræsentantskabet at gøre, spørger Flemming Bertelsen, fynsk svineproducent med 330 søer, salg af smågrise og dertil Danish Crown medlem.

- På kredsmøderne er det den samme facon. Ledelsen kommer med sit budskab, lidt ping-pong og mere sker der ikke.

- Der mangler dynamik i repræsentantskabsleddet. Det kunne man få ved at langt færre andelshavere præsenterede sig for deres kolleger i en slags valgkamp, hvor de fremlagde deres visioner med slagteriselskabet.

- Et direkte valg ville medføre, at vi fik flere progressive og kreative kræfter mobiliseret. Det skal ikke bare være dem, der har tid, der sidder der. Det er alt for ensidigt, siger Flemming Bertelsen.

- Hvor andre virksomheder outsourcer de løntunge produktioner til lande, hvor lønnen er en tyvendedel af vores, bygger vi et nyt kæmpeslagteri i Horsens, et nyt hovedsæde i Randers og udvider Tulip’s anlæg i Faaborg.

- Slagt grisen, skær den i to dele og send den til videre forarbejdning i de nye vækstområder i Central- og Østeuropa, lyder Flemming Bertelsens råd.

– Sådan gør andre virksomheder. Grundfos for eksempel.

- Take it or leave it! Sådan er det blevet, og vi har ikke andre steder at gå hen, siger Flemming Bertelsen, der selv har været trofast andelshaver hos først Expo Fyn og siden, efter fusionen, hos Danish Crown.

- Det er en fejldisposition i milliardklassen at opføre det nye slagteri i Horsens. Nu er vi gået i gang med at bygge og har derfor brug for arbejdskraften. Det kommer vi til at mærke ved overenskomstforhandlingerne til foråret.

- Og »Code of Practice« var reelt ikke til høring hos os. Vi havde ærlig talt ikke noget valg, da vi skulle skrive under.

- Vi kan ikke ekspandere mere, og vi behøver vel ikke at eje det hele.

Spørgsmålet om den andelssikrede ret til at komme af med sine grise til slagteriet, giver ikke den fynske svineproducent panderynker.

- Det kan jo sagtens lade sig gøre at levere til for eksempel de private tyske slagterier, siger han.

Heller ikke det forhold, at Tulip-selskabet endelig har præsteret et pænt overskud, imponerer Flemming Bertelsen.

- Vi har jo selv betalt det i form af de billige råvarer, vi har solgt til vort eget datterselskab, er hans ræsonnement.

Svineproducent Flemming Bertelsen fra Fyn har foreslået direktionen i Danish Crown at sponsere Bjarne Riis’s cykelhold til næste år.

- Jeg havde arrangeret det hele og kunne bringe direktion og Bjarne Riis sammen med kort varsel, siger Flemming Bertelsen, der med sit forslag fortsat stiller sig til rådighed for sit andelsslagteri.

- Den kommende sæson er jubilæumssæson for Tour de France, som kørte første gang for netop 100 år siden. Og hjælper vi Bjarne Riis med at få en del af sit 30 millioner store budget til at hænge sammen, kan han endnu nå at sikre sig en aftale med den tyske cykelrytter Jan Ullrich.

- Vi bør udnytte den situation, at samfundet og befolkningen vil underholdes med reallityshows, quiz’er, og film i døgndrift. Folk elsker ikke mindst at se sport, og her mener jeg, vi bør udnytte situationen og levere varen.

- Folkeviddets muntre koblinger mellem medicinmisbrug i både cykelsport og svineproduktion, må vi sagtens kunne modstå. I stedet bør vi tænke på, hvilken enorm profilering, vi ville få i to af vore vigtigste eksportlande, nemlig Tyskland og USA.

- Tyskerne ville interessere sig for Jan Ullrich, selv om han kørte for et dansk hold, og sidste års Tour-vinder, Lance Armstrong fra USA, ville sikre gode Tour de France billeder hjem til de amerikanske forbrugere, argumenterer Flemming Bertelsen.

- Jeg har lavet forarbejdet og er på det felt klar til at gøre en indsats for mit slagteri, siger den fynske landmand, der tillige mener Danish Crown logo’et og ikke mindst slagteriets navn ville passe helt perfekt som navnet på et stærkt dansk cykelhold, og slutter med denne opfordring:

- Jeg ved, at Danish Crown direktør Kjeld Johannesen også, ligesom jeg, dyrker cykelsport. Når vi nu ikke kan mødes som ligemænd i vort andelsselskab, vil jeg i stedet udfordre ham på en 25 kilometer rute i Svanninge Bakker ved Fåborg.

Læs også