Lettelse i Landboforeningerne

HISTORISK ØJEBLIKKE: Fusionen koster hjerteblod og det bliver hårdt for mange at skulle udskifte navnet Landboforeningerne, lød det i Vejle under det ekstraordinære delegeretmøde.

Straks efter det rungende ja i Vejle og det knapt så larmende ja fra Familielandbrugets møde i Vingsted, kunne en glad Peter Gæmelke takke landboforeningernes delegerede for den markante opbakning.

- Afgørelserne viser, at det ikke var et forkert forslag, vi satte til afstemning i de to organisationer.

- Nu har vi besluttet rammerne for organisationen Dansk Landbrug, og nu er det vores opgave at vise, at vi kan få det til at fungere.

- Jeg vil dog gøre opmærksom på, at fremtiden stadig vil byde på masser af udfordringer for den nye fusionsforening, kunne Peter Gæmelke konstatere fredag klokken 11.49, hvor han kundgjorde resultatet for landboforeningernes delegerede i Idrættens hus i Vejle.

- Vi regner med at sammenlægningen er en realitet fra nytår, hvor det helst skulle fungere som et samlet sekretariat.

- Vi har jo allerede meldt ud, at det i første omgang samlet set skulle give en besparelse på seks millioner kroner.

- Hvad der ellers kommer til at ske med rådgivning og så videre, kræver beslutninger lokalt. Det er helt op til dem at beslutte, sagde en bevæget og glad Peter Gæmelke, efter at spændingen var udløst.

I en pause i det efterfølgende miljøforedrag, kunne Peter Gæmelke offentliggøre det ventede resultatet. Der var syv nej-stemmer mod 405 ja-stemmer. Det skete klokken 11.15.

Forud for afstemningen tilføjede formand Peter Gæmelke endnu et par kommentarer til den argumentation for et ja til fusionen, han allerede havde afgivet på det ordinære delegeretmøde for en måned siden.

- Jeg synes, fusionsforslaget har været dyrt for landboforeningerne. Familielandbruget bliver overrepræsenteret, og vi løber en større risiko for polarisering, hvis fusionen gennemføres.

- Men, sluttede Niels Rasmussen sit indlæg, vi kan leve med, selv om det koster hjerteblod.

I sit svar til Niels Rasmussen, takkede Peter Gæmelke for støtte til fusionsforslaget og fastslog, at det tilbud, familielandbruget havde fået med aftalen, ikke ville komme igen.

- Vi har strakt os langt, og der er hjerteblod involveret. For eksempel må vi afgive navnet Landboforeningerne, og jeg ved, det rammer dybt hos mange. Imidlertid tror jeg, det er nødvendigt, når der skal skabes en ny kultur i den nye forening.

- Jeg vil tage bede formandskabet overveje tidspunktet endnu en gang. Men jeg vil ikke skjule, at mit eget synspunkt fortsat er at afholde delegeretmødet i november, hvor der er mindre travlt i landbruget. Desuden er det et godt tidspunkt i forhold til det politiske system, fordi Folketinget netop er gået i gang med sit arbejde, sagde Peter Gæmelke.

Hermed sluttede debatten på Landboforeningernes ekstraordinære delegeretmøde, hvor de delegeredes fysiske tilstedeværelse i Vejle måtte konkurrere med deres mentale tilstedeværelse i Vingsted.

Læs også