Familielandbruget sagde JA

Familielandbruget sagde JA

Den historiske afstemming i Dansk Familielandbrug om fusion med De danske Landboforeninger i Vingstedcentret i Bredsten i dag blev et ja til fusion.

Således stemte 69 procent for og 31 procent imod.

Med dette resultat er vejen nu banet for en historisk storfusion i dansk landbrug, der træder i kraft ved årsskiftet. Navnet på den nye forening bliver Dansk Landbrug.

Læs også