Kvægkonsulenter lægger op til samarbejde

Kvægbrugsrådgivningerne på Agrogården og Nordvestfyn vil øge samarbejdet. Men mange kvægbrugere er utilfredse med, at kvægrådgivningen ikke samles ét sted på Fyn.

Mange mælkeproducenter ønsker den fynske kvægrådgivning samlet på ét sted. Det er der imidlertid ikke opbakning til i det politiske bagland. Derfor vil der fortsat være kvægrådgivere på både Agrogården og Nordvestfyn.

Samarbejdet mellem de to centre skal dog forbedres. Det mener både Per Einshøj, der bliver ledende kvægbrugskonsulent for hele Fyn med kontor på det nye center i Vissenbjerg, og chefkonsulent for kvægrådgivningen på Agrogården i Ringe, Ulla Hansen.

- Hvordan samarbejdet kommer til at se ud, er ikke endeligt afklaret. Men jeg forventer, at det bliver tættere end hidtil, siger Per Einshøj, som tilføjer:

- Al den stund vi bliver færre – også på rådgivningssiden – så skal vi trække noget mere på hinanden. Ikke sådan at forstå, at Agrogårdens rådgivere skal flytte til Vissenbjerg. Men samarbejdet skal gøres tættere, så vi får mere gavn af hinandens stærke sider.

- Vi vil prøve at udbygge det i øvrigt gode samarbejde, som vi har med Nordvestfyn, siger chefkonsulenten, som blandt andet peger på muligheden for at lave nogle specialer på bestemte områder, hvor de to rådgivninger så kan henvise til hinanden.

- Vi henviser også til hinanden i dag. Men det sker ikke i så høj grad, som vi kunne. Det skal vi udvikle. Og det tror jeg, der kan komme noget positivt ud af, siger Ulla Hansen, som tilføjer, at rådgiverne fra de to centre mødes med hinanden tre-fire gange om året, hvor man udveksler erfaringer og diskuterer faglige ting på kvægområdet.

Det gælder for eksempel formanden for Kontrolforeningen Fyn, Flemming Hansen, Hårby, der skiftede forening 1. juni.

- Jeg har meldt mig ud af Agrogården af to grunde. For det første flytter kvægavlskontoret på Ørbækvej – herunder Kontrolforeningen – ud på centeret i Vissenbjerg. Og da jeg er formand for Kontrolforeningen og får min gang derude, er det praktisk og naturligt, at jeg har mine ting der.

- For det andet er jeg utilfreds med, at det ikke har kunnet lade sig gøre at samle fynsk kvægbrug under én hat. Det ville være en stor fordel. Både for kvægbrugerne, men så sandelig også for personalet. Det er alt andet lige letter at samarbejde, når man sidder i det samme hus, siger Flemming Hansen, som tilføjer, at han ikke har været utilfreds med den rådgivning, han har fået på Agrogården.

- Det er det politiske, jeg er utilfreds med, understreger han.

Læs også