15.000 kilo mælk fra én ko på 10 måneder

Den nye majsensilage har fået fedt- og proteinprocenten til at stige på Sønderfenner, hvor Peder er meget hjemmefra til møder i denne tid.

Oktober og november måned er tiden, hvor vintersæsonens mødeaktiviteter i alle grene af landbruget for alvor starter op.

Også for organisationsfolk indenfor kvægsektoren som Peder Laustsen, Sønderfenner ved Ribe, der på landsplan af de fleste er kendt som formand for SDM - Dansk Holstein, er der mange møder at passe i denne tid, hvor der kun er et par måneder, til den nye landsdækkende kvægavlsforening starter op. Peder var således til møder de første tre dage i sidste uge.

- I SDM - Dansk Holstein har vi vedtaget nye vedtægter, så formændene for de 13 lokale SDM-raceforeninger nu automatisk har plads i den landsdækkende bestyrelse. Desuden har vi netop ansat en ny landskonsulent, fortæller han.

Heldigvis er det ikke noget problem for Peder at være meget hjemmefra i perioder. Hustruen Henny har et solidt greb om ikke mindst småkalvene. Og den nye medhjælper, 19-årige Karsten, der startede til september, viser stor interesse for opgaverne og udfylder sin plads godt. Desuden kører de to Lely Astronaut malkerobotter meget stabilt med meget få alarmer.

- Det får mig nogen gange til at spekulere på, om ikke man burde overveje at ændre lidt på den måde, landmandsuddannelsen er skruet sammen på ved at slå nogle af skoleforløbene sammen, så der blev færre afbrydelser i det praktiske forløb, siger Peder.

Han udtrykker tilfredshed med, at der er kommet gang i den hårdt tiltrængte strukturelle tilpasning indenfor landbrugsskoleverdenen. SDM-formanden er også af den opfattelse, at de unge landmænd i dag er rigtig godt »klædt på« uddannelsesmæssigt.

Han synes, at det er positivt, at der fokuseres meget på et område som finansiering. Men han så gerne, at kommende kvægbrugere lærte noget mere om avl, som efter hans opfattelse er et vigtigt område at have en solid viden om, hvis man skal have succes som kvægbruger.

- Når vore malkerobotter kører så godt, som tilfældet er, mener jeg da nok, at hovedårsagen er, at det er et godt system. Men når vi hører skræk-historier andre steder fra om, hvor galt det går for nogen, mener jeg ikke, at det nødvendigvis altid skyldes de systemer, folk vælger, eller problemer med at overskue det hele i indkøringsfasen, siger Peder.

Om det niende tilfælde af kogalskab, BSE, der for nylig blev opdaget i en himmerlandsk besætning, siger Peder, at der må forventes enkelte tilfælde i en periode på tre til fire år, efter at smittekilden er brudt. Herefter mener han, at problemet lige så stille vil klinge af.

Hjemme på Sønderfenner er der nu gennemsnitligt kommet en kalv cirka hver anden dag igennem en periode, og sådan vil det også fortsætte i endnu en måneds tid.

- Når vi er igennem disse kælvninger, skulle vi gerne være oppe på cirka 3.500 kilo mælk om dagen. Det er nødvendigt for at udnytte kvoten fuldt ud. Skulle det være nødvendigt at indkøbe nogle få kvier mere udefra udover de fem, der allerede er indkøbt, for at nå målet, vil vi gøre det.

Ved den seneste kontrol havde de malkende køer en gennemsnitlig ydelse på 33,4 kilo.

- Samtidig er der er en ko, der har malket 15.000 kilo på 10 måneder, hvilket vi aldrig har oplevet før, fortæller Peder.

Han føjer til, at den nye majsensilage tilsyneladende er af god kvalitet, for samtidig med, at køerne malker godt, er fedt- og proteinprocenten steget til henholdsvis 3,99 og 3,56 procent ved sidste kontrol. Det er en stigning på cirka 0,2 på fedtprocenten og cirka 0,25 på proteinprocenten.

Siden den nye sengebåsestald hos Henny og Peder Laustsen blev taget i brug lidt før jul sidste år, er det ikke kun Effektivt Landbrug, der har vist interesse for deres bedrift. Mange, mange andre har også lagt turen forbi hos det gæstfrie landmandspar.

Det er de i øvrigt ikke uvante med, for det samme gjorde sig gældende tidligere, da bindestalden var ny, men antallet af besøgende faldt dengang langsomt til et mere almindeligt omfang, da nyhedens interesse forsvandt. Efterhånden var det »kun« de, der gerne ville se den højtydende SDM-besætning, der dukkede op.

- I langt de fleste tilfælde har besøgene her i år været aftalt på forhånd. Men for nogle dage siden dukkede der for eksempel pludselig en bilfuld hollændere op helt uanmeldt. Jeg havde ikke mulighed for at være tilstede, så det blev Henny, der fik opgaven med at vise rundt. I morgen tirsdag får vi besøg af Løsdriftsforeningen, fortæller Peder.

- Når folk har været i bad og har skiftet til rent tøj, tror jeg ikke på nogen nævneværdig smitterisiko. Efter min opfattelse er der større risiko for smittespredning med for eksempel fugle, siger han.

Folk, der besøger den nye stald på Sønderfenner, bliver da heller ikke mødt med noget krav om at gå med overtræk på fodtøjet. Peder indrømmer, at dette lige så meget skyldes, at de skrattende poser gør køerne nervøse. Henny og Peder kan godt lide at vise deres flotte bedrift frem, men indrømmer, at det naturligvis giver lidt ekstra arbejde.

Efterårsarbejdet i marken på Sønderfenner er stort set overstået, og den seneste tids regn har fået Peder til at tage en del af kvierne ind fra de lave enge. Nu er der en snes stykker tilbage, som vil blive taget ind i løbet af kort tid. Nogle af disse skal ind og løbes - andre skal kælve i løbet af vinteren.

- Da det ikke lykkedes at få lavet aftaler med nogle aftagere af rug, nøjedes vi med at så seks hektar vinterrug med udlæg af græs, fortæller Peder.

Den lange, tørre periode blev blandt andet benyttet til at grubbe et stykke ude i engen, hvor det ikke lykkedes at få høstet vårbyggen. Stykket blev grubbet i en meters dybde med fire meters mellemrum, og det fik vandet til at forsvinde lynhurtigt. Det er ellers sjældent, der bliver grubbet på Sønderfenner.

Effektivt Landbrug følger året ud udviklingen på fem udvalgte, effektive bedrifter indenfor svineproduktion, planteavl, mælkeproduktion, fjerkræbrug og maskinstationsdrift.

I denne uge har vi igen besøgt Peder og Henny Laustsens kvægbrug på »Sønderfenner« ved Ribe.

Produktionsgrundlaget er p.t. godt 100 SDM malkekøer i en ny sengebåsestald, der blev taget i brug i december sidste år. Hertil kommer hundyropdræt og opdræt af slagtekalve.

Markbruget omfatter cirka 180 hektar.

Læs også