Ikke krig men konkurrence i den fynske rådgivning

- Når vi forhåbentlig får fusioneret de syd- og østfynske foreninger, skal vi have arbejdsro. Agrogården bliver ikke udbygget for kun at stå i tre år, siger Agrogårdens næstformand.

Den fremtidige struktur i den fynske landbrugsrådgivning er et aktuelt debatemne.

De to landboforeninger på henholdsvis Nordfyn og Vestfyn har allerede besluttet at fusionere til én forening med navnet LandboFyn og flytter til december ind i et nyopført rådgivningscenter med samme navn i Vissenbjerg.

De fem syd- og østfynske landboforeninger, der samarbejder i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, skal på ekstraordinære generalforsamlinger den 12. november tage endelig stilling til et forslag om at fusionere til én forening, der i givet fald vil blive stiftet i marts 2003. I samme forbindelse er der allerede besluttet en større udbygning af Agrogården i Ringe i løbet af 2003.

Derudover er der Patriotisk Selskab med rådgivningscenter i Odense og medlemmer over hele landet. Samt Fyns Familielandbrug, hvis rådgivning primært udgår fra Odense, men som tillige har kontor i Svendborg.

- Stort set samtidig giver nogle unge landmænd i en artikel i Landboungdommen Fyn’s vinterprogram udtryk for ærgrelse over, at man ikke har kunnet finde ud af at lave én rådgivningsenhed på Fyn. Man taler ligefrem om »krig« mellem rådgivningscentrene i nordvest og sydøst.

- Jeg studsede lidt over begge dele, siger gårdejer Hans Erik Jørgensen, Jordløse, der er næstformand i Agrogården, Landboforeningen af 1992, samt bestyrelsesmedlem i De fynske Landboforeninger og i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S.

- Med hensyn til Patriotisk Selskab er situationen nok den, at deres medlemmer typisk er egentlige produktionslandbrug. Derfor mærker de ikke tilbagegangen i landbruget så hårdt som vi andre, hvis medlemsskare er mere blandet.

- Efter den afgørelse, som medlemmerne af de syv fynske landboforeninger dengang traf, er det blevet det muliges kunst. Således holder alle de fem foreninger i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S ekstraordinære generalforsamlinger den 12. november, hvor medlemmerne skal tage stilling til forslaget om at sammenlægge foreningerne.

- Jeg vil opfordre alle medlemmer til at møde op, så vi kan få en klar afgørelse. Og hvis forslaget, hvad jeg håber, bliver vedtaget, skal der afholdes stiftende generalforsamling i den nye forening til marts.

- Jeg må konstatere, at der ikke er politisk opbakning i vores område til at samle det hele i Vissenbjerg. Men vi har et godt område her og et godt landbocenter, som det er værd at holde sammen om. Derfor er det fint, at vi samler os på Sydfyn og udbygger Agrogården lidt. Selve udbygningen vil maksimalt påvirke prisen med 10-15 kr. pr. time. Og besparelsen ved tilpasningen vil være langt større.

- I øvrigt mener jeg som mange andre, at timeprisen har nået toppunktet. Vi skal have kigget på omkostningerne. Landmændene er ikke indstillet på at betale mere. Jeg tror dog ikke, timeprisen kan sættes ned. Men det ville være dejligt, hvis sektionsbidragene kunne sættes betydeligt ned. Og rådgivningsselskabets bestyrelse har netop besluttet at udfase sektionsbidragene over fem år.

- Det er ikke meningen, at vi skal ligge i krig med nogen – men i konkurrence. Og konkurrencen vil nok først og fremmest gå på at tiltrække de bedste medarbejdere. Derfor skal vi gøre mest muligt for at være den bedste arbejdsplads.

- Hvis det lykkes at gennemføre fusionen, bliver Agrogården den største landboforening på Fyn.

- Men, lyder ønsket fra Hans Erik Jørgensen, når vi forhåbentlig får fusioneret foreningerne, så skal vi have arbejdsro. Agrogården bliver ikke bygget ud for kun at stå i tre år.

Allerede den 12. november de fem syd- og østfynske landboforeninger, der samarbejder i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, på ekstraordinære generalforsamlinger tage endelig stilling til et forslag om at fusionere til én forening.

Og den 29. november skal de delegerede i Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne beslutte, om de to landsdækkende organisationer skal fusionere med virkning fra nytår.

I de kommende uger vil Landbrug Fyn dække disse begivenheder tæt.

Som det fremgår på nærværende sider er debatten allerede godt i gang, og i de kommende numre er der plads til meninger og indlæg i debatten under overskriften »Strukturen i fokus«.

Derfor: Har du en mening, så send et indlæg eller kontakt redaktionen.

Læs også