NM-pløjestævnet: Skandaløse pløjeforhold

Såvel pløjere og dommere var kritiske over pløjefelterne på Egeskov. Forholdene har udløst protest fra alle de nordiske deltagere til Danmarks Landboungdom.

-Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Og jeg håber heller aldrig at opleve noget lignende igen. Nogle af deltagerne har rejst 2000 km for at komme til Nordisk Juniormesterskab, og så skal de køre i vandhuller og mergelgrave. Det kan arrangørerne simpelthen ikke være bekendt. Samtidig kører de to danske deltagere sammen med DM-pløjerne – på sandjord. Hvordan skal vi forklare dem fra de nordiske lande det?

Det sagde en af de danske dommere ved NM-pløningens stubjordspløjning på Egeskov Gods lørdag, den tidligere mangedobbelte fynsmester, Michael Balle til Landbrug Fyn. Anledningen var, at det område, som juniorpløjerne fra Finland, Sverige, Norge og Island (ganske vist efter lodtrækning) havde fået tildelt, efter nattens regn var særdeles fedtet og pløret – og et enkelt sted nærmest havde karakter af et vandhul.

Michael Balle bakkedes op af sin norske dommerkollega, Kaare Gjelsvik, som diplomatisk bemærkede, at forholdene ikke var ideelle, men som øvrigt var fuldstændig enig med Michael Balle.

Også den islandske holdleder, Finnbugi Magnusson, var rystet over de både dårlige og meget uens forhold og oplyste, at der fra alle de nordiske deltagere var indgivet protest til Danmarks Landboungdom.

Læs også