Fjerkræbranchen rasende

Fjerkræbranchen rasende over sammenbrud i EU-forhandlingerne om salmonellabekæmpelsen

- Det er ikke rimeligt, at forbrugerne og fjerkræbranchen skal holdes som gidsler i EU’s spil. Det nuværende zoonose-direktiv er 10 år gammelt, og Danmark er et af de få lande, som har indført direktivet. Fjerkræbranchen og myndighederne i Danmark bruger årligt millioner på at overholde direktivet, men vi kan ikke engang få lov at mærke vores produkter med, at de er dansk producerede, så forbrugerne kan få fuld information om, hvor produktet kommer fra, siger Jens Peter Rønholt, formand for Det Danske Fjerkræraad og fortsætter:

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal straffes for at overholde reglerne. De øvrige lande kan oversvømme det danske marked med langt billigere produkter produceret uden hensyn til de mindstekrav for fødevaresikkerhed, som EU har opstillet. Danske produkter risikerer simpelthen at blive udkonkurreret på at være sikrere. Det er helt utilstedeligt, slutter Jens Peter Rønholt.

Det nuværende zoonosedirektiv blev indført i 1992, men til dato har kun Danmark, Sverige, Finland, Østrig og for nylig Irland implementeret direktivet. Dermed er der ikke kun usikkerhed for de europæiske forbrugere i forhold til de produkter, som produceres indenfor EU. Man mister også muligheden for at håndhæve de regler, der pålægger lande uden for EU de samme restriktioner som EU-landene. Dermed risikerer man, at fjerkrækød fra bl.a. Thailand og Brasilien vil strømme ind på de europæiske markeder. Det Danske Fjerkræraad kræver nu, at man fra dansk side stiller krav om, at alle varer fra lande, der ikke har indført zoonosedirektivet eller lignende regelsæt, bliver testet inden de sættes ud på det danske marked.

Danmark er et af de få lande i EU, som har gennemført det gældende zoonosedirektiv, og det har vist sig i en kraftig nedgang antallet af sygdomstilfælde forårsaget af salmonella. I midten af 1990’erne var dansk fjerkræ den mest hyppige årsag til salmonella-infektioner blandt mennesker, men med en målrettet indsats fra branchens side er antallet af mennesker, der bliver syge af fjerkrækød i Danmark faldet til under 50 om året. Tallet er noget højere for æg, men også her har man set en kraftig reduktion i antallet af sygdomstilfælde på over 70 %.

Læs også